Groen wat gaan we doen

Werkzaamheden november

We zitten in het midden van de herfst. Vanaf 9 november starten aannemers met het planten van bomen in Rogat, Prinsenplein en Oosteinde in Meppel. Daarna volgt het herplanten van bomen die afgelopen jaar zijn doodgegaan, gekapt of bij stormen zijn omgewaaid. Het gaat om meer dan 200 exemplaren. 

Werkzaamheden wijkteams

De wijkteams zijn verder deze maand bezig met:

  • Snoeien overhangende heesters en zichthoeken;
  • Schoffelen van het onkruid;
  • Opruimen van afgevallen blad en legen bladbakken;
  • Rooien plantvakken, later volgt herplant;
  • Voeren van de dieren in het park;
  • Verzamelen van groenafval van de wijkteams voor compostering.