Gladheidbestrijding in Meppel, een zaak van de gemeente en van ù.

Gladheid zorgt voor veel overlast. Dat is voor iedereen vervelend. In Meppel staat een team van 25 mensen klaar om - in ploegendienst - gladheid te bestrijden. De weersverwachting wordt goed in de gaten gehouden en de medewerkers van de gemeente proberen zo veel mogelijk gladheid te voorkomen. Ook ú kunt helpen gladheid te bestrijden.

Strooiroutes

Bij (verwachte) sneeuwval en gladheid strooit de gemeente hoofdwegen, busroutes en de belangrijkste fietspaden. De gemeente strooit preventief en gebruikt hiervoor de natzout strooimethode. Met de beschikbare voertuigen en menskracht kunnen niet alle straten gestrooid worden. Bovendien geeft het strooien van alle straten een grote milieubelasting en heeft door de geringe verkeersintensiteit in woonstraten het zout minder snel effect.
Soms is het te koud om te strooien, bij te lage temperaturen werkt zout niet, dan wordt gewacht tot de weersomstandigheden wijzigen.

Sneeuwval

Bij sneeuwval worden de normale strooiroutes aangepast. Alleen de doorgaande wegen worden sneeuwvrij gemaakt. Dit doen we omdat:
- Sneeuwruimen erg arbeidsintensief is en er onvoldoende menskracht beschikbaar is om de volledige strooiroutes te schuiven.
- Er met name in de woonwijken vaak geen ruimte is om de sneeuw te bergen. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s en inritten.
- In geval van “zware” sneeuwval worden alleen de hoofdwegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij gemaakt. Als het mogelijk is wordt sneeuw op parkeerterreinen en winkelcentra geruimd en/of afgevoerd.

Pas op: glad!

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk oppassen. Let daarom goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie. Pas uw rijstijl en snelheid aan! Houdt er rekening mee dat het een paar uur duurt voor doorgaande wegen zijn gestrooid.
Gladheidbestrijding gaat voor
Gladheidbestrijding gaat voor op ander werk van de gemeente. Dit betekent dat afval soms later wordt ingezameld. Het kan voorkomen dat papierroutes later worden gereden. Of dat uw containers later worden geleegd. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Help mee!

U kunt helpen gladheid te bestrijden. Zorg ervoor dat het trottoir voor uw woning of bedrijf begaanbaar blijft. Help mensen die slecht ter been zijn. Denk aan uw buren, als die niet in staat zijn hun stoep te vegen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo goed mogelijk bestreden wordt.

Tips

  • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna – zo nodig – te strooien
  • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft
  • Houd bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw
  • Denk aan het milieu: gebruik zo weinig mogelijk strooizout
  • Strooi zand om een ijslaag begaanbaar te maken
  • Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt.

Lees meer over het draaiboek en de routes>>