Gemeenteraad neemt opnieuw voorbereidingsbesluit voor Het Vledder

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om te kunnen sturen op gewenste ontwikkelingen op Het Vledder. Sinds die tijd zijn gemeente en projectontwikkelaar in onderhandeling over een goede afronding van Het Vledder.

De onderhandelingen zijn complex en duren langer dan verwacht. Een voorbereidingsbesluit is één jaar geldig. Deze termijn loopt binnenkort af. De gemeenteraad heeft daarom opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen. Hierdoor ontstaat extra tijd om de onderhandeling met de projectontwikkelaar af te ronden. Zeker is dat de uitkomst van de onderhandelingen leidt tot en nieuw aangepast plan voor Het Vledder. Dit plan zal worden zal worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.

Wethouder Roelof Pieter Koning: De wederzijdse belangen zijn groot. Het gaat niet alleen om miljoenen, maar ook over de ruimtelijke kwaliteit van Het Vledder én van Meppel op de lange termijn.

De gemeente wil zo spoedig mogelijk komen tot een goede afronding van Het Vledder. Het maken van een goed plan kost meer tijd, maar het is absoluut niet de bedoeling om een jaar te gebruiken voor dit proces.

Tijdelijke maatregelen

De ontwikkeling van Het Vledder duurt al enige jaren. De gemeente realiseert zich dat dit uitermate vervelend is voor de bewoners. Indien er overlast ontstaat als gevolg van de tijdelijke situatie, dan zal dit zoveel mogelijk worden beperkt.

Informatiebijeenkomst Het Vledder

Zodra meer bekend is over de uitkomsten van de onderhandelingen -en daarmee over de toekomst van Het Vledder- organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners. De gemeente hoopt dat dit op korte termijn kan plaatsvinden.
 

Subnavigatie