Gemeenteraad in het nieuw: De Ronde!

Vanaf januari start de gemeenteraad De Ronde. Iedere eerste donderdag van de maand kunnen op verschillende manieren diverse onderwerpen besproken worden door en met de raad, burgemeester & wethouders en de samenleving. De commissievergadering - een week later - blijft ter voorbereiding van de raadsvergadering.

De Ronde kent verschillende vergadervormen:

 • Informatiebijeenkomst
  Raadsleden of burgemeester & wethouders kunnen de raad informeren over een thema of dossier. Raadsleden kunnen tijdens de informatiebijeenkomst technische en feitelijke vragen stellen.
 • Informatieplein
  Raadsleden kunnen technische vragen stellen over voorstellen die op de agenda staan van de volgende commissievergadering.
 • Rondetafelgesprek
  Raadsleden gaan in gesprek met inwoners, experts of organisaties over een bepaald onderwerp.
 • Werkbezoek
  Raadsleden worden op locatie geïnformeerd door instellingen, organisaties, bedrijven of inwoners over een onderwerp of gebied in de gemeente.
 • Masterclass
  Raadsleden krijgen verdieping over een onderwerp. Bijvoorbeeld de systematiek van de financiën of regionale samenwerking.
 • Consultatie
  Raadsleden of burgemeester & wethouders kunnen de raad consulteren over een onderwerp. Door peilpunten of vragen voor te leggen, waarop fracties aan kunnen geven wat hun opvatting is. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een motie of initiatiefvoorstel.

Iedereen is van harte welkom bij De Ronde. Informatie griffie@meppel.nl