Gemeente neemt initiatief om ontwikkeling URZO-locatie te versnellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de URZO-locatie. Het doel is om een kwalitatieve ontwikkeling van deze locatie in de toekomst mogelijk te maken. De voorwaarden worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Wethouder Koning: “We hebben de randvoorwaarden in goed overleg met de verschillende eigenaren opgesteld en proberen hiermee de ontwikkeling te versnellen. Het is dus geen vastomlijnd plan. Het gaat om een kwalitatieve impuls voor het hele gebied, niet een enkel pand. Het is overigens straks aan de eigenaren zelf om daadwerkelijk tot ontwikkeling van de URZO-locatie te komen”

Ruimte voor wonen en winkelen

Met de randvoorwaarden geeft gemeente ruimte om een toekomstige herontwikkeling van de locatie mogelijk te maken. De randvoorwaarden bieden ruimte voor een mix van verschillende woonvormen: herenhuizen aan de Noteboomstraat, appartementen aan het Slotplantsoen en eventueel sociale huurappartementen naast de Keyserstroom. De ambitie voor de Kruisstraat is het behoud van winkels op de begaande grond en op de etage ruimte voor woningen.

Kwalitatieve impuls Kruisstraat, Noteboomstraat en Slotplantsoen

Op dit moment staat een deel van de URZO-locatie leeg en is sprake van een rommelige uitstraling. De randvoorwaarden geven ook ruimte voor een nieuwe kwalitatieve impuls voor de Kruisstraat en Noteboomstraat. Daarnaast is de ambitie om achter het Joods Monument een deel aan het Slotplantsoen toe te voegen.

Zorgvuldige inpassing in de omgeving

Qua toekomstige bouwhoogtes wordt aangesloten bij de omgeving. Zo wordt de hoek van het Slotplantsoen aan de Noteboomstraat maximaal drie lagen hoog. Eventuele nieuwbouw bij de Kruisstraat sluit aan bij het historische karakter van de straat. Parkeren zal in de toekomst inpandig en uit het zicht geregeld worden. Door de toevoeging van groen aan het Slotplantsoen komt het Joods Monument centraler te liggen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijke monumentale waarden van de oude schoenenfabriek en sociëteit aan de Kruisstraat. Dit wordt nog nader onderzocht.

De randvoorwaarden zijn met verschillende eigenaren en belanghebbenden opgesteld. Omwonenden en omliggende bedrijven zijn per brief geïnformeerd.

afbeelding urzo

Download URZO locatie stedebouwkundige randvoorwaarden (PDF)