Geluidsschermen geplaatst naast biomassacentrale Nieuwveense Landen

De gemeente Meppel heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een geluidsscherm om de koelmachines van de biomassacentrale in Nieuwveense Landen. Eigenaar Croonwolter&Dros heeft deze schermen geplaatst.

Geluidsoverlast verminderen

Aanleiding voor de vergunningsaanvraag zijn klachten van omwonenden over geluidshinder van de koelinstallatie. Uit metingen, die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente Meppel, bleek dat er inderdaad sprake was van een overschrijding van de geluidsnormen. Met het plaatsen van het geluidsscherm zou het probleem verholpen moeten zijn.

Gezamenlijke oplossing

Wethouder Klaas de Vries is blij dat het geluidsscherm er staat: “De afgelopen periode hebben wijkplatform, buurtbewoners, gemeente en de eigenaar van de biomassacentrale vaak met elkaar gesproken. Het is mooi dat dit ertoe heeft geleid dat er een oplossing is voor de overlast die mensen hebben ervaren.”

Geluidsschermen Meppel Energie