Geen vuur in de openbare ruimte!

Hoe droger het wordt, hoe groter het gevaar op brand. Dit geldt in de natuur, maar ook dichter bij huis. In de gemeente Meppel geldt altijd een stookverbod. Dat verbod is standaard opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Op de regeling zijn uitzonderingen. Die uitzonderingen gelden alleen als de situatie niet gevaarlijk is. Op dit moment is het gevaarlijk om in de openbare ruimte vuur te stoken. Een vonkje kan leiden tot een ferme brand.

Daarom is het nu niet toegestaan om in de openbare ruimte:

  • Verlichting als kaarsen, fakkels en dergelijke te gebruiken;
  • Sfeervuren, zoals terrashaarden of vuurkorven aan te steken;
  • Vuur te gebruiken om te koken, te bakken of te braden.

De gemeente doet een beroep op het gezond verstand van alle Meppelers. Neem de regels gezien de droogte serieus! Ze gelden voor de openbare ruimte. Maar let ook in uw eigen tuin goed op als u vuur gebruikt. Ook daar kan een vonk leiden tot een brand!

Deze regels gelden totdat de situatie is verbeterd. We informeren u hierover als dit het geval is.

Kijk voor meer informatie ook op www.vrd.nl.