Geen slangen bij PMD

Slangen en slangetjes horen niet bij (PMD) Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Onlangs is er weer een hele vracht PMD afgekeurd, omdat hier slangen van sondevoeding en stofzuigerslangen in zaten.

De hele vracht moest worden afgekeurd en als restafval worden afgevoerd. Dit brengt een behoorlijke kostenpost met zich mee. Medisch afval hoort niet in het PMD maar moet worden gestort in de ondergrondse container voor restafval.

Handhavers van de gemeente Meppel controleren regelmatig de inhoud van de PMD-containers.

afval