Financiële situatie Scala

De gemeente Meppel heeft kennis genomen van de zorgelijke financiële situatie bij Stichting Scala – Centrum voor de Kunsten. Het bestuur van Scala heeft ons hierover ook geïnformeerd.

Scala is al lange tijd een belangrijke samenwerkingspartner in het culturele aanbod in onze gemeente. We leven mee met personeel, docenten en bestuur en iedereen die Scala een warm hart toedraagt. We hebben er vertrouwen in dat het stichtingsbestuur op dit moment de juiste stappen zet om de situatie op een passende manier af te ronden.

Gemeente Meppel is met Scala in gesprek om ervoor te zorgen dat het (buitenschoolse) cultuuraanbod door kan blijven gaan. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen.