Energielandschap Nieuwveense Landen

Rapportage en presentatie verkenning energielandschap Nieuwveense landen

Inloopbijeenkomst

De gemeente heeft een informatieavond georganiseerd met bewoners van Nieuwveense Landen en Oevers E. Doel van deze bijeenkomst was om draagvlak te peilen over een zonnepark van 2 ha. en de oprichting van een coöperatie van bewoners. Op 4 februari 2020 is hiervoor een bijeenkomst geweest.

Download de presentatie (PDF)

Informatie

Nieuwveense Landen wordt ontwikkeld als energieneutrale wijk met de ambitie om energieleverend te worden.

Met de huidige stand van de technische en financieeleconomische ontwikkelingen, kan energieneutraliteit niet alleen kan worden gerealiseerd op woning/kavelniveau.  Dit betekent dat voor een energieneutrale of energieleverende wijk aanvullend één of meerdere zonneparken nodig zijn.
In de rapportage Energielandschap Nieuwveense Landen (PDF), die is opgesteld door adviesbureau Onyvator, zijn de mogelijkheden voor zonneparken in Nieuwveense Landen nader verkend.

Vragen?

Neem contact op met de projectleider Nieuwveense Landen, de heer K. van 't Ende, via telefoonnummer 14 0522 of via postbus@meppel.nl