Energielandschap Nieuwveense Landen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel heeft in haar vergadering van 29 oktober kennis genomen van een rapportage over het Energielandschap Nieuwveense Landen.

Nieuwveense Landen wordt ontwikkeld als energieneutrale wijk met de ambitie om energieleverend te worden.

Met de huidige stand van de technische en financieeleconomische ontwikkelingen, kan energieneutraliteit niet alleen kan worden gerealiseerd op woning/kavelniveau.  Dit betekent dat voor een energieneutrale of energieleverende wijk aanvullend één of meerdere zonneparken nodig zijn.
In de rapportage Energielandschap Nieuwveense Landen (PDF), die is opgesteld door adviesbureau Onyvator, zijn de mogelijkheden voor zonneparken in Nieuwveense Landen nader verkend.

Vervolg

De gemeente gaat samen met (toekomstige) bewoners van Nieuwveense Landen en marktpartijen overleggen om draagvlak te peilen over de uitgevoerde verkenning. Hiervoor wordt eind van dit jaar of begin volgend jaar een inloopbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie hierover volgt nog. Bewoners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Vragen?

Neem contact op met de projectleider Nieuwveense Landen, de heer L. Schols, via telefoonnummer 14 0522 of via postbus@meppel.nl