Eikenprocessierupsen laten zich weer zien

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer aangetroffen. Op dit moment zitten de diertjes nog niet in nesten, zodat er nog niet bestreden kan worden. Na de vorming van de nesten brengen de rupsen hier de dag in door. ‘s Nachts foerageren ze in de bomen. Overdag kunnen ze daarom eenvoudig gevangen worden en het is vrijwel zeker dat ze dan allemaal weg zijn.

Mepfoto eikenprocessierupspel zet dit jaar sterk in op de biodiversiteit bij de bestrijding. Er komen steeds meer bollen en bloemrijke bermen. Hierin komen insecten voor, zoals bijvoorbeeld sluipwespen, die de rupsen eten. Door het plaatsen van insectenhotels wordt er bovendien gezorgd voor een veilige schuilplaats voor deze insecten.

Ook worden onder meer met schoolklassen steeds meer nestkastjes opgehangen. Vooral de koolmeesjes smullen van de rupsen. U kunt natuurlijk ook zelf een nestkastje of insectenhotel ophangen.

Ondanks dat is het, naar verwachting, ook dit jaar niet te doen om alle nesten op te ruimen. Daarom beperkt de gemeente zich tot de nesten lager op de stam. Zo wordt direct contact met mens en dier voorkomen.

Het blijft belangrijk om afstand te houden tot de nesten.