Eerste vrije kavel Nieuwveense Landen verkocht

Dat het goed gaat met de woningmarkt in Nederland is bekend. En dat Meppel een aantrekkelijk aanbod heeft van diverse woningtypen en woonmilieus ook. In het nieuwbouwplan Nieuwveense Landen is onlangs de eerste vrije kavel verkocht aan het echtpaar Akkerman.

 Zij gaan op deze locatie een nieuw hoofdstuk aan hun wooncarrière toevoegen. Wethouder Roelof Pieter Koning overhandigde het echtpaar -namens de gemeente- een historische kaart van Meppel uit 1865. Zonder verleden geen toekomst.

Wethouder Roelof Pieter Koning: Ik ben verheugd dat de eerste particulieren zelf een vrijstaande woning in Nieuwveense Landen laten bouwen. De gemeente streeft naar een gezonde mix van alle woningtypen. Het moet een gedifferentieerde woonwijk worden: niet alleen starterswoningen, maar ook vrijstaande woningen en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Nieuwveense Landen wordt daarmee een vitale wijk. De gemeente juicht particulier opdrachtgeverschap van harte toe. Wij zijn in gesprek met meerdere gegadigden, die hier ook een vrije kavel willen kopen. De volgende kopers zijn ook al onderweg. Het spreekwoord ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ is hier van toepassing.

De heer/mevrouw Akkerman: We zijn erg blij met onze vrije kavel in Nieuwveense Landen. We hopen snel ons huis af te kunnen bouwen en te genieten van deze prachtige omgeving.

Website MeppelWoont.nl

MeppelWoont.nl is een online platform dat vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen in de gemeente Meppel bij elkaar brengt. De combinatie van natuur, groen, ruimte en historie maakt Meppel aantrekkelijk. Het is uniek wonen tussen drie natuurgebieden. De sfeervolle grachten, de pleziervaart en de vele evenementen rond de pleinen maken de stad Meppel sprankelend voor iedereen. De afgelopen jaren lag de woningmarkt stil door de economische crisis. Nu het vertrouwen in de markt weer terug is, heeft de gemeente de website www.meppelwoont.nl onlangs vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De site richt zich primair op de nieuwe woonwijk Nieuweveense Landen. Het actuele woning- en kavelaanbod in Nieuwveense Landen is eenvoudig te vinden door een handige kavelkaart. Met één druk op de knop weet u welke kavels en woningen nog beschikbaar zijn met alle specificaties en uiteraard de prijs.

overhandiging kaart

Subnavigatie