Eerste subsidies verkleuren/verplaatsen detailhandel aanloopstraten verstrekt

De gemeente Meppel werkt aan een toekomstbestendige en compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de zogenaamde ‘aanloopstraten’. Hiervoor is een stimuleringsregeling ontwikkeld die twee mogelijkheden kent: subsidie voor het omzetten van detailhandel naar een andere gewenste functie (bijvoorbeeld wonen) en een subsidie voor verplaatsing van een detailhandelsbedrijf van een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied van Meppel.

Twee subsidies verstrekt

Onlangs zijn twee subsidies verstrekt in het kader van deze stimuleringsregeling. Een voor de oude Aldi aan de Kleine Oever 13 en een voor een voormalige winkel aan de Noteboomstraat 5. De oude Aldi wordt omgebouwd naar 12 zorg appartementen en het pand aan de Noteboomstraat 5 wordt verbouwd naar 5 appartementen. Bij de laatste wordt niet alleen de binnenkant aangepakt, maar ook de buitenkant.

Wethouder Koning: “Meppel heeft een prachtige historische binnenstad en fungeert sterk als voorzieningspunt voor de regio. Toch kennen we de nodige leegstand en moeten we stevig knokken om onze regiopositie te behouden. We zijn hard bezig met het aantrekkelijker en compacter maken van ons winkelgebied. De huidige ontwikkelingen dragen daar aan bij en we hopen dat er meer van deze initiatieven gaan volgen. Voor het ‘afkopen’ van een detailhandelsbestemming heeft de gemeente afhankelijk van het project 40% van de bouwsom over (tot een maximum van € 100.000,--).”

Meer weten over de stimuleringsregeling?

Geïnteresseerden die meer informatie willen hebben over de subsidiemogelijkheden voor verkleuring/verplaatsing van detailhandel in de aanloopstraten, kunnen kijken op de website van de gemeente. Hier zijn zowel de subsidieregeling als de beleidsregel te vinden.