Eerste processierupsen

Begin april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun ei gekropen. Deze eitjes zijn vorig jaar door de vlinders in de top van de bomen gelegd. Zij leven van de eerste blaadjes of eten in de knoppen boven in de boom.

Nog geen risico

Op dit moment is er nog geen enkel gevaar voor mens en dier. De rups heeft nog geen brandharen en leeft hoog in de boom. De rups krijgt brandharen ongeveer zes weken na het uitkomen. Dan gaan de rupsen ook lager in de boom zitten en begint de eerste nestvorming.

Bestrijding

De gemeente bestrijd de jonge rupsen met Xentari, een bacteriepreparaat. Dit middel wordt alleen ingezet rondom risicolocaties zoals scholen en sportvelden met veel eiken. Als de rupsen brandharen hebben dan worden de nesten weggezogen. De gemeente probeert  zoveel mogelijk nesten weg te halen. Steeds vaker gebruiken we biologische bestrijding tegen de rupsen (jong/oud), poppen en vlinders. De gemeente doet dit door het inrichten van bloemrijke bermen en parken, door het ophangen van nestkastjes voor mezen en door het plaatsen van kasten voor vleermuizen die op de vlinders jagen. Help ook mee door een nestkastje op te hangen of wilde bloemen te planten in de tuin.

Meer weten?

Voor meer informatie over de processierupsen kunt u terecht op de site van het kennisplatform Eikenprocessierups, www.processierups.nu.

Processierups