Eerste aanvaardbare bieding verkoopprocedure voormalige LTS Randweg 1

De gemeente verkoopt de voormalige Technische school (LTS) aan de Randweg 1 via het Marktinitiatief. De eerste aanvaardbare bieding is binnen. Hiermee start de verkoopprocedure.

De locatie Randweg 1 is sinds zomer 2018 in de verkoop. Nadat een eerste aanvaardbare bieding is gepubliceerd, start de daadwerkelijke verkoopproce­dure van negen weken waarin ook andere geïnteresseerden de gelegenheid krijgen om te bieden. De partij die de eerste aan­vaardbare bieding heeft uitgebracht, kan in deze periode ook een nieuwe bieding uitbrengen. Doen andere partijen geen, of geen acceptabel bod, dan verkoopt de gemeente de gebouwen aan de eerste bieder.

De eerste aanvaardbare bieding is uitge­bracht. Andere geïnteresseerden kunnen tot vrijdag 10 mei 17.00 uur Neder­landse tijd bieden.

Bieding uitbrengen?

De verkoopprocedure wordt begeleid door Base Value BV. Informatie over object, procedure en voorwaarden geeft de heer Vlaming, via telefoon 085-4000171 of randweg@basevalue.nl

gebouw randweg