Duurzaam mobiliteitsplan voor sociaal domein Meppel

Burgemeester & wethouders van Meppel vragen de gemeenteraad een integraal mobiliteitsplan voor het sociaal domein vast te stellen. Onderdeel van dit plan is een alternatief voor de stadsbus in samenhang met Wmo–vervoer en leerlingenvervoer. Uitgangspunt van het college blijft sociale inclusie en voortbouwen op eigen kracht.

Voor uitvoering van het mobiliteitsplan zal gebruik gemaakt worden van voorliggende voorzieningen en lokale initiatieven. Doel is een toekomstbestendig vervoersnetwerk voor alle inwoners dat duurzaam en betaalbaar is. De reiziger krijgt een mobiliteitspakket met meer keuzevrijheid. Het plan is opgesteld volgens de ontwikkelingsvisie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Voor elke klant een passende oplossing

De functie van de stadsbus blijft behouden ook nadat in 2022 de bus als apart vervoersonderdeel stopt. Het mobiliteitspakket biedt dan ook alternatieven om het gebruik van taxivervoer te verminderen. Inwoners worden in keukentafelgesprekken eerst doorverwezen naar voorliggende voorzieningen en naar nieuwe vormen van vervoer, begeleiding en ondersteuning.

Wethouder Henk ten Hulscher: "Met wijkgericht werken worden vrijwilligersinitiatieven gestimuleerd. Reizigers krijgen de mogelijkheid om zelfstandig en op een zelf gekozen moment te reizen. Daarnaast is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen. Reizigers die extra hulp nodig hebben, ontvangen maatwerk."

Investeren in verandering

2021 zal in het teken staan van wennen aan de nieuwe mogelijkheden. Aanschaf van extra materiaal zal kosten met zich brengen. Financiële effecten van het nieuwe mobiliteitsplan zullen daarom pas op langere termijn zichtbaar worden. Ook de gevolgen van maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus maken een voorzichtige aanpak noodzakelijk.

Informatie

Als de raad instemt met met het mobiliteitsplan, start een uitgebreide informatieronde langs alle gebruikers van publiek vervoer in de gemeente.

Download het visiedocument (PDF)