Dinsdag 17 april: Klankbordgroep Noordpoort

De Klankbordgroep Noordpoort nodigt belangstellenden van harte uit voor een bijeenkomst op dinsdag 17 april. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a Meppel.

In de Klankbordgroep van 17 april komt onder meer aan de orde:kaartje gebiedsindeling

  • Het proces van het nieuwe bestemmingsplan: uitkomst participatie en vervolg
  • De laatste ontwikkelingen, zoals de overeenkomst met de scheepswerf
  • Komende activiteiten in Noordpoort
  • Kansen voor communicatie over het gebied.

De Klankbordgroep Noordpoort bestaat uit bewoners uit het gebied en vertegenwoordigers van de wijkplatforms Haveltermade en Nieuwveense Landen. De klankbordgroep bespreekt met de gemeente relevante ontwikkelingen rond Transformatiegebied Noordpoort. Het gebied Noordpoort, grofweg gelegen tussen de watertoren en het politiebureau, zal de komende jaren transformeren in een gemengd gebied met lichte bedrijvigheid, bijzonder wonen, recreatie en groen. Hiervoor maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan. Er worden afspraken met partijen in het gebied gemaakt en het gebied wordt meer in beeld gebracht.

Informatie meppel.nl/noordpoort.