De gemeenteraad hoort woensdag 12 juni graag uw mening over de Perspectiefnota 2020-2023

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni staat de Perspectiefnota 2020-2023 centraal in de openbare vergadering van de gemeenteraad. In de perspectiefnota staan de financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en de drie daaropvolgende jaren.

Door het kiezen van uitgangspunten stelt de raad de kaders vast voor de uitwerking van de komende begrotingen, zowel financieel als beleidsmatig. Ofwel: Wat gaan we in de komende jaren doen? Wat mag dat kosten? Wat gaan we niet meer doen? Wat bezuinigen we daarmee?

Reacties

In vergelijking met voorgaande jaren staat de Perspectiefnota 2020-2023 meer in het teken van het maken van financiële keuzes die van invloed kunnen zijn op subsidies. Naast de mogelijkheid van inspreken tijdens de raadsvergadering op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni, organiseert de raad een extra bijeenkomst voor u of uw instelling / vereniging. Mocht u of uw instelling / vereniging op de Perspectiefnota 2020-2023 willen reageren, dan bent u van harte welkom op woensdag 12 juni in het Stadhuis.

Programma

  • 19.15 uur inloop
  • 19.30 uur korte inleiding door de voorzitter van de raad
  • 19.45 uur mogelijkheid om in te spreken: aanmelden griffie@meppel.nl
  • 20.45 uur pauze
  • 21.00 - 22.00 uur gelegenheid tot gesprek met (duo-)raadsledenscreenshot perspectiefnota

Meer informatie

U vindt de perspectiefnota op de website gemeenteraad