Convenant Schuldhulpverlening ondertekend

Op dinsdag 4 april 2017 is het convenant Schuldhulpverlening Meppel ondertekend. Voor de officiële ondertekening plantten de ketenpartners symbolisch een plantje in een moestuinbak.

Wethouder Gert Stam: Als symbool voor de eerste stap in onze samenwerking om de schuldenproblematiek in Meppel in vroeg stadium te kunnen aanpakken. Een samenwerking die vanaf nu alleen nog maar zal groeien. 

De moestuinbak werd na het planten overhandigd aan het vrouwencentrum in Haveltermade voor hun multiculturele moestuin.overhandigen moestuinbak

Met de ondertekening van het convenant bekrachtigden de ketenpartners Actium, Arme Kant van Meppel, Gemeentelijke Krediet Bank, Humanitas Meppel, MEE Drenthe, Schuldhulpmaatje, Stichting Leenfonds Meppel, Stichting Welzijn Mensen Werk Woonconcept en Gemeente Meppel hun samenwerking en de inzet van de schuldhulpcoach, die in maart is aangesteld.

De schuldhulpcoach is het aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om (het voorkomen van) schulden en regisseert vervolgens het proces rond de schuldhulpverlening, van intake tot nazorg.

De aanpak richt zich vooral op vroeg-signalering en preventie. Dat wil zeggen dat de ketenpartners samenwerken om inwoners met financiële problemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Ook worden schulden niet alleen financieel benaderd, maar is er ook aandacht voor psychosociale aspecten. De ketenpartners werken samen in de schuldhulpverlening, omdat uit onderzoek blijkt dat één op de vier huishoudens in Meppel risicovolle of problematische schulden heeft. Deze schuldenproblematiek werkt vaak op veel terreinen door, zowel in het leven van de betreffende inwoners als de samenleving. Bovendien verstrijkt er gemiddeld vijf jaar voordat iemand zich meldt bij de schuldhulpverlening.