College stelt onderzoek bezwijken Boazbrug vast

Door een onafhankelijk onderzoeksbureau is een onderzoek uitgevoerd naar het bezwijken van de bovenbouw van de Boazbrug. Het college stelt het onderzoek vast en deelt de uitkomsten met de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Op 20 februari 2023 is de bovenbouw van de Boazbrug bezweken. Omdat de gemeente eigenaar van de brug is heeft het college een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaak. Ingenieursbureau Westenberg heeft de opdracht gekregen om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: “Wat is de oorzaak of zijn de oorzaken van het bezwijken van de bovenbouw van de Boazbrug?”

Conclusie onderzoek

De conclusie van het onderzoek: “De breuk van de balanspriem is veroorzaakt door witrot. Witrot treedt op bij een langdurig hoog houtvochtgehalte van meer dan 20%. Bij witrot worden bepaalde bestandsdelen van het hout afgebroken waardoor het hout zijn sterkte verliest. Het vocht dat door de droogtescheuren in het hout naar binnen is gekomen kon, door de aanwezige beschermlaag op het hout, slecht weer uittreden waardoor er constant een hoog houtvochtgehalte is ontstaan. In de tijd dat de brug gebouwd is werd het aanbrengen van een beschermlaag geacht levensduur verlengend te werken maar in de loop der tijd is gebleken dat dit ook averechts kan werken zoals ook bij de Boazbrug het geval is.”

Toegankelijkheid van de brug

Ingenieursbureau Westenberg heeft na visuele inspectie aangegeven dat het voor het verloop van het onderzoek niet meer nodig was om de bovenbouw van de brug intact te houden. Daarom werd de bovenbouw van de brug op donderdag 6 april 2023 verwijderd. Momenteel is brug de daardoor weer te gebruiken door fietsers en voetgangers. Het wegdek ligt er nu 'vast' in. Daarom kan de brug nu niet open voor vaartuigen. In verband met de aankomende evenementen en het vaarseizoen laat de gemeente het brugdek er op 25 mei uithalen tot einde vaarseizoen. Fietsers en voetgangers kunnen dan gebruik maken van de Zuiderbrug. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug volledig hersteld of vervangen wordt.