College schetst toekomstbeeld stationsgebied

Het college heeft afgelopen dinsdag de Gebiedsvisie Stationsgebied aangeboden aan de raad. In deze visie schetst het college de contouren en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in de stationsomgeving. Het gaat om het gebied langs het spoor tussen de Hoogeveense Vaart en de Reest.

Upgrade

Het college wil het station aangenamer, overzichtelijker en daarmee ook veiliger maken. Ook heeft het college een upgrade van de openbare ruimte rondom de wegen nabij het station voor ogen. Een transformatie naar aantrekkelijke lanen met meer ruimte voor de fiets is daarbij een belangrijk onderdeel.
Ook schetst de gebiedsvisie een beeld van de ambities voor de Bekinkbaan. In de visie staat hoe de Bekinkbaan een betere inpassing in de omgeving kan krijgen, mede door een herontwikkeling van het Kraton. Voor de toekomstige invulling van deze locatie en ook de Koelhuislocatie en de spoorkavels biedt de visie direct handvaten en contouren. “We hebben hier functies voor ogen die passen bij een stationsomgeving en qua uitstraling de Meppeler sfeer en karakteristiek uitademen”, aldus verantwoordelijk wethouder Van Ulzen.

Voorkeursvariant

De inhoud van de gebiedsvisie is een uitwerking van de geselecteerde voorkeursvariant, welke de gemeenteraad vorig jaar heeft aangegeven. De raad koos daarbij voor de variant met de naam 'organische ontwikkeling'. Als de raad dit najaar de definitieve visie vaststelt, betekent dat niet dat de schop direct in de grond zal gaan. Het is een langetermijnvisie die waarschijnlijk stap voor stap ingevuld zal gaan worden. Van Ulzen: “De visie geeft vergezichten en toekomstperspectieven voor belangrijke locaties in de stationsomgeving. Wat zou het toch mooi zijn als we met deze visie initiatieven op gang kunnen helpen en daarmee het stationsgebied uiteindelijk mooier maken”.

De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk aankomende herfst over de gebiedsvisie.