College kiest voor politiepost in stadhuis

Als het aan college ligt verhuist de politiepost van Meppel voorjaar 2021 naar het stadhuis van Meppel. Dat heeft het College vandaag besloten.

De investering die de gemeente voorstelt om de huisvesting van de Politie mogelijk te maken wordt verdisconteerd in de huur. De politie en de stad Meppel gaan een overeenkomst aan voor in ieder geval 10 jaar. De bedoeling is om de Gemeenteraad dit voorstel voor te leggen, daarna de verbouwing te starten en volgend jaar de politie te laten verhuizen.

Met het huisvesten van twee overheidsorganisaties op een locatie is er sprake van een hoge efficiency. De politie kan een pand afstoten en de gemeente kan een deel van haar pand intensiever gebruiken en verhuren.

Burgemeester Korteland is verheugd met de keuze van het College: “Onze dienstverlening van de gemeente blijft op peil en tegelijkertijd ontstaan er kortere communicatielijnen wat betreft veiligheid in de stad, neem alleen al de samenwerking met de BOA’s.” (Buitengewoon Opsporingsambtenaren)

Achtergrond

In het college uitvoeringsprogramma is aangegeven dat er in de huidige collegeperiode ingezet wordt op afdoende politie- en menskracht en een daarbij passend politiebureau. Daarnaast kent de politie intern de wens een compacte vastgoedportefeuille te realiseren. De Politiepost in Meppel is de centrumlocatie voor de basispolitiezorg in het gebied voor de gemeenten Meppel en onder andere Westerveld. Huisvesting in het stadhuis verstevigt het dienstverleningsconcept van de politie, doordat kan worden aangesloten bij de al aanwezige publiekstromen richting gemeente. Hiermee kan de afstand tot de burger worden verkleind.

Uitvoering

De politiepost krijgt een eigen (achter)ingang voor personeel en ook het wagenpark krijgt daar een plek. Als uitgangspunt bij de huisvesting is gekozen voor het concept van gezamenlijk gebruik van de voorzieningen. Toiletten, vergaderruimtes, spreekkamers, receptie, etc. worden gedeeld.

Plv. teamchef Wilma Bolt: “De post in het Stadhuis is onze uitvalsbasis voor het operationele politiewerk. Als we niet actief zijn op straat of in de wijk, werken we daar.”

Planning

Bij besluitvorming in de Raad van oktober zal daarna op korte termijn worden gestart met het aanpassen van het gebouw. Afhankelijk van de voorgang van de verbouwing is de verwachting dat de ruimtes in januari/februari 2021 worden opgeleverd, zodat de politie in maart/april deze ruimte in gebruik kan nemen.