College kiest voor ambitie en realisme in Stationsgebied

Het college heeft zich uitgesproken over de gewenste ontwikkelrichting van het Stationsgebied. Zij stelt de raad onder andere voor de Bekinkbaan te integreren in de omgeving en meer in te pakken met grootstedelijke ontwikkeling. Ook wordt een andere inrichting voor het stationsplein voorgesteld en een nieuwe fietsverbinding met Ezinge via een aangepaste oversteek bij de Reeststouwe.

Het Stationsgebied betreft de stationsomgeving, de zone langs het spoor, het Kraton met de Bekinkbaan en het gebied ten zuiden van Onderwijspark Ezinge. De afgelopen periode is de situatie van dit gebied in beeld gebracht, is een stationsschouw geweest en is gesproken met eigenaren en betrokkenen in het gebied. Op basis van al deze informatie heeft het college nu een voorkeursvariant samengesteld, die ze voorlegt aan de raad ter besluitvorming. Deze voorkeursvariant geeft de gewenste ontwikkelrichting van het stationsgebied aan naar de toekomst.

Herkenbaar

Het college wil het stationsgebied ontwikkelen als entreegebied met stedelijke allure, waar je de karakteristiek van Meppel ziet en de bijzondere omgeving van het station herkenbaar is. Wethouder Koning: “Het stationsgebied wordt voor de vele bezoekers zo een visitekaartje voor de stad, met een helder beeld vanaf de Bekinkbaan, de centrumring en het spoor.”

Het college ziet, met de groei in regio Zwolle, nu de kansen voor ontwikkeling. Het wensbeeld voor de toekomst is daarom ambitieus en toekomstgericht, maar biedt ook realistische kansen voor de kortere termijn.

Reacties

De richting die de raad naar verwachting rond de zomer vaststelt, wordt uitgewerkt in een gebiedsvisie voor het stationsgebied. De gebiedsvisie vormt straks het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Voor betrokkenen is er bij behandeling in de raad gelegenheid te reageren op het voorstel. Dit kan door in te spreken in de raadscommissie, www.gemeenteraadmeppel.nl.