College biedt bestuursrapportage 2023 aan gemeenteraad aan

Het college van de Gemeente Meppel heeft de bestuursrapportage 2023 online aangeboden aan de gemeenteraad. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2023. In deze prognose wordt een negatief resultaat verwacht van bijna € 900.000,-.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door inflatie, de nieuwe vastgestelde Cao, hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en een verschuiving van lichtere naar zwaardere jeugdhulp. Tegenover alle toegenomen kosten staat een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Wethouder Klaas de Vries legt uit: “Er zijn inderdaad meer kosten op ons afgekomen, van onder andere hulp die we moeten leveren en de Cao die we moeten volgen. Het college adviseert het beleid nu niet bij te stellen.” Mogelijk vallen de loonkosten voor Meppel lager uit door de krapte op de arbeidsmarkt en levertijden op materialen kunnen langer zijn. Mede daardoor is het onzeker of alle voornemens (op tijd) gerealiseerd worden. Beide factoren leiden ertoe dat aan het eind van het jaar mogelijk incidentele meevallers te verwachten zijn. “We verwachten dat het resultaat aan het einde van het jaar positiever uit zal vallen. De meevallers zagen we ook bij de jaarrekening van 2022. Wel beschouwen we de bestuursrapportage als een waarschuwing,” vervolgt wethouder De Vries.

Meerjarige financiële afwegingen worden later gemaakt bij de perspectiefnota 2024-2027. Meer informatie www.gemeenteraadmeppel.nl