Citymarketing Meppel maakt doorstart met de samenleving

Citymarketing Meppel wordt vanaf nu ontwikkeld door de Stichting Citymarketing Meppel. Eén netwerkorganisatie waarin alle sectoren een stem hebben én tegelijk een rol spelen bij het vermarkten van de stad.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Marieke Navarro, Sijtze Faber, Wieger Toering, Eilt Staal, Gino Spijkerman en Mas Boom. De gemeente verstrekt de stichting een startsubsidie. Daarnaast wordt actief gezocht naar cofinanciering voor een breder draagvlak en om meer te kunnen bereiken.  

Na tien jaar citymarketing door de gemeente is het tijd om de balans op te maken. Logo, huisstijl en stadmetstijl.nl zijn er, maar alle betrokkenen zijn er zeker van dat méér bereikt kan worden met een sterkere focus uit de samenleving. Niet weer een nieuw clubje, maar een orgaan dat alles met elkaar verbindt.

We willen dat citymarketing fungeert als kapstok, die alle prachtige bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar verbindt. Kortom, vanuit één identiteit Meppel positioneren, legt Marieke Navarro, voorzitter van de stichting, uit.

Eigen verhaal

Sijtze Faber: Eén van de vragen waarmee onze clubs worstelen, is de identiteit van Meppel: Wie zijn we als stad? Wat zijn onze kernwaarden? Om het verhaal van Meppel te kunnen vertellen, moet je weten wat dat is. Met de juiste expertise en input van iedereen, komen we samen tot een verhaal dat iedere Meppeler wil vertellen. Zo is de identiteit van Meppel de basis van citymarketing.

Brede vertegenwoordiging

Een denktank van enthousiaste Meppelers uit onder meer zorg, bedrijfsleven en evenementenorganisaties is vorig jaar in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit diverse sectoren.

Mensen vinden écht dat citymarketing door de stad moet worden opgepakt, zegt Wieger Toering. Eind december hebben we de knoop doorgehakt en de stichting opgericht. Met de te vermarkten identiteit gaan we samen verder!

Gezamenlijke inzet

Citymarketing is van ons allemaal, verklaart wethouder Ten Hulscher. Het vermarkten van onze gemeente is een middel om nieuwe inwoners, bezoekers en bedrijven aan te trekken. Daar profiteert iedereen van. Nu de waarde van Meppel vergroten is van groot belang voor de toekomst van de werkgelegenheid en voor voorzieningen als onderwijs, zorg, cultuur en sport. Die toekomst gaan we met de Stichting Citymarketing nu samen verdienen!

 

Subnavigatie