Centrummanager aan de slag

De Meppeler Handelsvereniging (MHV, de winkeliers) en gemeente hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk weer een Centrummanager te benoemen. De afgelopen tijd was deze functie vacant en werd er tijdelijk landelijke expertise ingehuurd. Beide partijen zijn blij nu weer iemand vanuit Meppel te benoemen. De heer Arnold Schuurman is een lokaal bekende ondernemer en zal samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente zijn schouders zetten onder de uitvoering van het binnenstadplan; de gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Arnold SchuurmanDe binnenstad van Meppel - met mooie grachten, sfeervolle pleinen en karakteristieke winkelstraten - biedt een compleet en veelzijdig horeca- en winkelaanbod. Verder staat Meppel bekend om de vele evenementen die bijdragen aan de sterke regiopositie. Toch is deze regiopositie niet vanzelfsprekend. Met het opknappen van de binnenstad, het versterken van het ondernemersklimaat en het verstevigen van de samenwerking zet de Meppeler binnenstad in op het behouden en verstevigen van deze positie.

Wethouder binnenstad Roelof Pieter Koning zegt: “Binnensteden stonden al onder druk. Door corona is het nog duidelijker geworden dat actie en investeringen nodig zijn om je te onderscheiden. Daarom wordt uitvoering gegeven aan het binnenstadplan dat zich kernachtig laat samenvatten in drie woorden: concentreren, beleven en bereiken. Wij zijn blij met de komst van de heer Schuurman. Zijn diepgaande kennis van retail komt goed van pas, net zoals zijn eerdere ervaringen als bestuurslid van de stichtingen Meppel vol vaart, Grote trek, Ondernemersfonds en Event Desk. Binnenkort draag ik het stokje als wethouder over, daarom ben ik blij dat de organisatie van de binnenstad nu weer op orde is.”

Mevrouw Tjiske Visser is voorzitter van MHV. Zij prijst de nu goed opgang gekomen samenwerking tussen de gemeente, het vastgoed en de winkeliers. Met elkaar wordt gewerkt aan de concentratie van de detailhandel in het kernwinkelgebied. Ook benoemt ze de doorontwikkeling van het aanbod voor de bezoekers – waaronder winkeliersacties en de digitale ontsluiting van winkeliers en evenementen via de website www.ontdekmeppel.nl

Mevrouw Visser: “Van belang is continuïteit voor winkeliers en vastgoedeigenaren in de vorm van verdiencapaciteit en duurzaam rendement. Lokaal kopen zorgt ervoor dat onze binnenstad kan blijven boeien. Corona laat weliswaar sporen na in onze winkelstraten, maar we gaan het verslaan, samen met alle Meppelers. Daar gaat onze nieuwe Centrummanager uiteraard zijn steentje aan bijdragen.”

Om deze samenwerking in de binnenstad nog verder vorm te geven is het op termijn de bedoeling dat de Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) gaat meebetalen aan de Centrummanager. De vastgoedsector doet al volop mee in diverse werkgroep. Zodra ze ook financieel gaan meebetalen, wordt het Centrummanagement verder uitgebreid. Dan kan er naast aandacht voor de openbare ruimte en ondernemersklimaat, meer worden ingezet op het duurzaam tegengaan van de leegstand.

logo vecm logo mhv logo meppel