Bredere bescherming van monumenten en verzamelingen

Woensdag 3 mei praat de raadscommissie over de nieuwe erfgoedverordening. Met de erfgoedverordening worden monumenten, archeologische monumenten, verzamelingen en kunstwerken beschermd als dit uit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is.

Landelijk zorgen de Erfgoedwet en over enkele jaren de Omgevingswet dat erfgoed integraal onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van de leefomgeving. De regeling voor monumenten wordt verder vereenvoudigd. De gemeente is straks verplicht een openbaar raadpleegbaar erfgoedregister in te richten.

U bent van harte welkom!

Landelijk zorgen de Erfgoedwet en over enkele jaren de Omgevingswet dat erfgoed integraal onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van de leefomgeving. De regeling voor monumenten wordt verder vereenvoudigd. De gemeente is straks verplicht een openbaar raadpleegbaar erfgoedregister in te richten.

Gemeentelijke adviescommissie

De monumentenstatus van de reeds aangewezen monumenten verandert niet. De gemeentelijke monumentencommissie blijft tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaan. Op het moment dat beschermde gemeentelijke, of aan de gemeente toevertrouwde, cultuurgoederen of verzamelingen aangewezen worden, komt hiervoor een onafhankelijke adviescommissie. Na vaststelling door de raad zal de verordening met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 in werking treden.

U bent van harte welkom!

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in de raadscommisisie als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Informatieplein

Op het Informatieplein van woensdag 3 mei om 19.30 uur hebt u een extra mogelijkheid om bij de (duo-)raadsleden iets wat u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen. En natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met raadsleden of fracties!

Gevels Zuideinde