Binnenstad Meppel autoluw

Sinds de herinrichting van de Groenmarkt en het Prinsenplein is het kernwinkelgebied van de binnenstad autoluw. Dat betekent dat auto’s het gebied niet mogen inrijden en dat er niet geparkeerd mag worden. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad waar het fijn winkelen is en waar je ontspannen de horeca bezoekt.

Extra borden

Helaas zien we nog vaak auto’s het gebied in rijden en parkeren. Dat is niet de bedoeling. Om automobilisten hier op te wijzen, zijn extra borden geplaatst en witte strepen op de weg aangebracht. Ook wordt er strenger gehandhaafd. Parkeren kan in één van de parkeergarages of rondom de binnenring en op parkeerterreinen zoals aan de Vledderstraat of achter het stadhuis. Ook bij de supermarkten is parkeergelegenheid.

Voetgangersontheffing

Alleen bestuurders met een voetgangersontheffing mogen het gebied in rijden. Laden en lossen is toegestaan van 18.00-11.00 uur. Ondernemers die bederfelijke waar bezorgen, zoals bloemen, brood en maaltijden hebben een voetgangersontheffing waarmee ze hun spullen bij hun bedrijf kunnen halen om te bezorgen. Dit laden en lossen mag maximaal 10 minuten duren. Voor deze ondernemers is stapvoets rijden in het autoluwe gebied toegestaan. Ook voor hen geldt dat er niet geparkeerd mag worden in het gebied.

borden voetgangersgebied prinsenplein