Betalingsachterstanden? De gemeente Meppel gaat er 'Vroeg op af'

De gemeente Meppel wil inwoners met financiële moeilijkheden zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden belangrijk, zodat snel passende hulp kan worden geboden. Dat staat in het werkplan 'Vroeg erop af' dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld.

Het werkplan sluit aan bij de gewijzigde wet gemeentelijke schuldhulpverlening die sinds 1 januari 2021 in werking is getreden. De wet verplicht woningcorporaties, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. Bij een melding biedt gemeente inwoners een passend hulpaanbod aan. Wil een inwoner hiervan gebruik maken, dan wordt samen met de consulent geldzorgen gezocht naar oplossingen voor de financiële problemen.

Helpende hand

Volgens wethouder Henk ten Hulscher biedt de Meppeler aanpak kansen om inwoners met geldzorgen beter te helpen. "Omdat we betalingsachterstanden sneller in beeld krijgen. Dat is belangrijk, omdat achterstanden vaak leiden tot grotere financiële problemen. Om te voorkomen dat de moeilijkheden zich opstapelen, willen we snel hulp bieden. En onze ervaring is dat niet iedereen die hulp zelf durft te vragen of weet te vinden. Daarom steken wij als gemeente de helpende hand uit. Inwoners bepalen natuurlijk zelf of ze de hulp ook willen accepteren."


Belang

Ten Hulscher geeft aan dat de gemeente Meppel veel investeert in schuldhulpverlening. “Door de coronacrisis zal het aantal mensen met geldzorgen toenemen. Als je financieel moeilijk rond kunt komen, heeft dat veel impact op het persoonlijke leven en de gezondheid. In Meppel hebben we gelukkig veel mogelijkheden om mensen te helpen. Hoe sneller we de problemen in beeld hebben, hoe beter we kunnen helpen. Samen helpen we inwoners om weer grip te krijgen op hun financiële situatie.”
 

Hulp nodig

Inwoners van Meppel met zorgen over hun financiën kunnen terecht bij de consulenten geldzorgen  van de gemeente. Deze hulp is professioneel en gratis.De gemeente werkt daarin nauw samen met haar ketenpartners: Arme kant van Meppel, Leenfonds, Humanitas, Schuldhulpmaatje, Welzijn MensenWerk, MEE, GKB, Actium en Woonconcept.

De consulenten geldzorgen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 14 0522 of per e-mail geldzorgen@meppel.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.meppel.nl/geldzorgen en www.komuitjeschuld.nl