Bestrijding eikenprocessierups

Binnenkort starten we met de bestrijding van de nesten van de eikenprocessierups. De rupsen beginnen nu langzaam aan met nestvorming. De gemeente laat de rupsen in de nesten overdag wegpakken of wegzuigen door gespecialiseerde bedrijven. De rupsen bevinden zich dan in hun gezamenlijke nesten. De rupsen die los over de boom lopen verwijderen we niet. We doen ons best om zoveel mogelijk nesten te verwijderen.

Volgorde bestrijding

In Meppel bestrijden we de rupsen binnen de bebouwde kom en daar buiten. Binnen de bebouwde kom reageren we op binnengekomen meldingen van nesten. Meldingen worden vaak opgespaard tot er genoeg is voor minimaal een dag werk per week. Meldingen rond drukke plaatsen krijgen voorrang. Buiten de bebouwde kom gaan we later aan de slag. We wachten buiten de bebouwde kom tot het moment dat alle nesten zijn gevormd. Dan kunnen we weg voor weg bestrijden. Drukke fietsroutes bestrijden we eerst. 

Wilt u meer lezen over de eikenprocessierups of de bestrijding door de gemeente. Lees dan ons artikel Eikenprocessierups. 

Eikenprocessierups bestrijding nesten