Bermvrijwilligers gezocht

Heeft u belangstelling voor de natuur? Meld u dan nu aan als bermvrijwilliger en ga aan de slag met de Nectarindex van Floron. Met uw hulp weten we als gemeente beter hoe en waar we moeten maaien. En hoe we ervoor zorgen dat er nog meer verschillende soorten planten en bloemen komen.

Hoe werkt het?

U krijgt een stukje berm in onze gemeente aangewezen of kiest die zelf. U telt voor week 27 het aantal planten aan de hand van een folder. De planten voert u in op de landelijke website www.floron.nl/nectarindex.

Iedereen mag en kan meedoen!

Het tellen duurt ongeveer een uur. Het zou helemaal super zijn, als u hetzelfde stukje berm volgend jaar weer in kaart wilt brengen. Zo krijgen we een steeds beter beeld van onze bermen. Afhankelijk van de aanmeldingen organiseren we in de 2e helft van juni een informatiebijeenkomst (digitaal of fysiek) waaraan u kunt deelnemen.

Beter voor insecten en kleine zoogdieren

In een aantal bermen groeien nu kruiden en bloemen voor insecten en kleine zoogdieren. Bloemen en kruiden zijn voor deze dieren heel belangrijk. Zo biedt een kruidenrijke berm meer schuilplekken dan alleen gras. Dieren en insecten vinden er voedsel, plekjes om te overwinteren of planten om eitjes aan af te zetten voor voortplanting.

Aanmelden

Stuur voor 13 juni 2023 een e-mail naar postbus@meppel.nl met als onderwerp ‘vrijwilliger nectarindex’. Vooraf vragen? Bel dan 14 0522 of mail onze postbus.