Baan komt dichterbij voor deelnemers Leer Werk Centrum

Afgelopen voorjaar zijn 28 deelnemers van het Leer Werk Centrum gestart met het programma Werken aan je Toekomst.

Doel van de pilot is om mensen te doen wennen aan werk en zo geleidelijk naar een baan te laten groeien. Deelnemers bouwen arbeidsritme en -ervaring op en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Kennismaken met werk en collega’s, opbouwen van (zelf) vertrouwen en verhelderen van het zelfbeeld zijn elementen van het programma.

Wethouder Henk ten Hulscher: “Na een half jaar zien we dat de kennis en vaardigheden van de deelnemers beter in beeld zijn. Zo is nu duidelijk wat ieders persoonlijke capaciteiten zijn. De deelnemers hebben een betere indruk van wat het werk inhoudt. Zo kunnen ze gemakkelijker vertrouwen in hun eigen kunnen en ze hebben minder schroom om naar buiten te treden.”

Brede samenwerking loont

Door Woningcorporatie Woonconcept, Zorggroep Noorderboog, de Voedselbank, en Kringloopwinkel De Kring zijn werkervaringsplaatsen ter beschikking gesteld ten behoeve van Werken aan je Toekomst.

Wethouder Henk ten Hulscher: “Dit programma heeft een mooie samenwerking opgeleverd. 82% van de deelnemers is intussen regulier aan het werk, bezig met een werkstage of een ander vervolgtraject. Werken aan je toekomst wordt zeker voortgezet. Er zijn al nieuwe groepen gestart.”

Stevige begeleiding

Het Leer Werk Centrum richt zich op de ontwikkeling van mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Met het Drenthe College zijn afspraken gemaakt over een passend aanbod van toetsen en kwalificerende opleidingen. Werken aan je Toekomst wordt mee uitgevoerd door de medewerkers van Reestmond, Drenthe College, GGD en Stichting Present.

Meedoen in Meppel

Het Leer Werk Centrum werkt vanuit de visie dat werk één van de belangrijkste instrumenten is voor de mens om de regie over zijn of haar eigen leven te voeren. Werk geeft de mogelijkheid eigen inkomsten te verwerven evenals de mogelijkheid van deelname aan de samenleving.