Uitreiking drie Koninklijke Onderscheidingen Meppel

Maandag 30 december 2019 heeft burgemeester Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de broers Herman, Hendrik en Jacob Hoevenberg.

De uitreiking vond plaats in de kantine van de Meppeler Sport Club (MSC) tijdens de traditionele eindejaarsbijeenkomst van de 100-jarige voetbalvereniging.
 
Decorandi:    de heren Herman Hoevenberg (76), Hendrik Hoevenberg (74) en Jacob Hoevenberg (71)
Onderscheidingen:    Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Herman Hoevenberg
De heer Herman Hoevenberg is sinds 1959 actief bij de voetbalvereniging MSC. Hij heeft door de jaren heen diverse vrijwilligerstaken op zich genomen. Van 1970 tot 1980 was hij jeugdleider / trainer. Van 1970 tot 1980 was hij grensrechter. Van 1978 tot 1980 was hij vrijwilliger in de bouwploeg toen er voor de voetbalvereniging een clubhuis gerealiseerd moest worden. Van 1984 tot 1985 was hij vrijwilliger in de bouwploeg voor de realisatie van een tribune. Van 1990 tot 1999 was hij buschauffeur bij uitwedstrijden van het eerste elftal.

De heer Herman Hoevenberg zamelt al sinds 1959 jaarlijks 200.000 kg oud papier in voor de ziekenkas van de vereniging. Sinds 2002 is hij vrijwilliger van de zondagploeg bij de thuiswedstrijden en tot slot is hij sinds 2002 lid van de klussenploeg die elke week op dinsdag klussen uitvoert op het terrein van de vereniging.

Hendrik Hoevenberg
De heer Hendrik Hoevenberg is sinds 1962 actief bij de voetbalvereniging MSC. Hij heeft door de jaren heen diverse vrijwilligerstaken op zich genomen. Van 1970 tot 1980 was hij jeugdleider/ trainer. Van 1970 tot 1980 was hij bestuurslid van de supportersvereniging. Van 1978 tot 1980 was hij vrijwilliger in de bouwploeg toen er voor de voetbalvereniging een clubhuis gerealiseerd moest worden. Van 1984 tot 1985 was hij vrijwilliger in de bouwploeg voor de realisatie van een tribune. Van 1990 tot heden is hij vrijwilliger bij de wekelijkse bingoavond en zamelt hij oud papier in voor de ziekenkas van de vereniging.

Tevens is de heer Hendrik Hoevenberg van 1987 actief bij Euro Jeugd Voetbal Meppel. Hij verricht diverse werkzaamheden zoals het in- en uitruimen van de eetlocatie voor de deelnemers van het internationale Euro-Sportringtoernooi. Dit is een toernooi voor jeugdvoetballers uit heel Europa, dat elk jaar plaatsvindt bij voetbalvereniging MSC. Hij helpt bij de inrichting van de pleinen in de stad voor de opening en prijsuitreiking en helpt bij het opruimen na afloop van dit grote evenement.

Ook is de heer Hendrik Hoevenberg sinds het jaar 1987 vrijwilliger bij de Drentse Fiets4daagse. In de loop der jaren heeft hij diverse taken op zich genomen zoals het inrichten van de ontvangsttent voor deelnemers en aan het eind van de dag weer opruimen, het begeleiden van de bingoavond voor de deelnemers en het opruimen na afloop van het evenement.

Jacob Hoevenberg
De heer Jacob Hoevenberg is sinds 1965 actief bij de voetbalvereniging MSC. Hij heeft door de jaren heen diverse vrijwilligerstaken op zich genomen. Van 1978 tot 1980 was hij vrijwilliger in de bouwploeg toen er voor de voetbalvereniging een clubhuis gerealiseerd moest worden. Van 1984 tot 1985 was hij vrijwilliger in de bouwploeg voor de realisatie van een tribune. Van 1980 tot 1990 was hij grensrechter van het eerste elftal. Van 1990 tot 2005 was de heer Jacob Hoevenberg scheidsrechter bij de vereniging. Sinds 1965 zamelt hij al oud papier in voor de ziekenkas van de vereniging.

Sinds 1987 is hij actief bij Euro Jeugd Voetbal Meppel. Hij verricht diverse werkzaamheden zoals het in- en uitruimen van de eetlocatie voor de deelnemers van het internationale Euro-Sportringtoernooi. Dit is een toernooi voor jeugdvoetballers uit heel Europa wat elk jaar plaatsvindt bij voetbalvereniging MSC. Hij helpt bij de inrichting van de pleinen in de stad voor de opening en prijsuitreiking en helpt bij het opruimen na afloop van dit grote evenement.

Tot slot is de heer Jacob Hoevenberg sinds 1987 vrijwilliger bij de Drentse Fiets4daagse. In de loop der jaren heeft hij diverse taken op zich genomen zoals de inrichting van de ontvangsttent voor deelnemers en aan het eind van de dag weer opruimen, het begeleiden van de bingoavond voor de deelnemers en het opruimen na afloop van het evenement.

De drie broers Hoevenberg zijn zeer actieve en sociale mensen en een voorbeeld voor anderen voor wat betreft de wijze waarop zij de samenleving ten dienste staan.

Deze lijst van activiteiten van de drie broers is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om de heren Herman, Hendrik en Jacob Hoevenberg bij Koninklijk Besluit van 13 december 2019 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.