Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Meppel

Op vrijdag 3 januari 2020 heeft burgemeester Korteland een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Roel van der Linde, tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer.

Decorandus:            de heer Roel van der Linde (leeftijd)
Onderscheiding:       Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 september 2019 heeft de heer Roel van der Linde na ruim 30 jaar afscheid genomen van de vrijwillige brandweer.  Roel van der Linde heeft zich altijd vol enthousiasme ingezet voor de brandweer. Hij begon in 1989 bij het brandweerkorps in Nijeveen. Na de sluiting van deze post ging hij over naar de post Meppel. Als ervaren brandweerman daagde hij graag nieuwe collega’s uit om net zo lang als hemzelf bij de post te blijven. Door de jaren heen heeft Roel van der Linde veel ervaring en kennis opgedaan van het vak brandweerman. Iets wat hij graag deelde met zijn collega’s. Naast zijn rol als brandwacht is hij tevens chauffeur geweest van de post. Op heel veel momenten was zijn grote ervaring bijzonder bruikbaar voor de post. Hierbij kwam ook zijn eigen mening duidelijk naar voren. Hij heeft een lange periode van dienst waarin hij -wat niet uit te drukken is in uren- veel heeft gedaan voor de gemeenschap. Bij het 2-wekelijks oefenen, waar de vrijwilligers zeker worden verwacht, was hij trouw aanwezig. Er valt veel te doen binnen een korps, naast het oefenen worden er nieuwe vaardigheden ontwikkeld en nieuwe inzichten gedeeld. Ook hier nam de heer Van der Linde altijd aan deel om zijn kennis op pijl te houden. Niet alleen de brandweer, maar ook de inwoners van Meppel, de Veiligheidsregio Drenthe en omgeving hebben zijn werkzaamheden altijd kunnen waarderen. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om Roel van der Linde, bij Koninklijk Besluit van 8 november 2019 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.