Toezegging regiodeal impuls voor Meppel

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet 180 miljoen euro investeert in regiodeals. Van de 26 ingediende voorstellen zijn er 14 geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal.
Voor de regio Zwolle betekent dit een toekenning van 22,5 miljoen euro. Meppel neemt stevig deel in deze regiodeal.

Regio Zwolle verbindt Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. Er is hier een goede infrastructuur voor groei voor ondernemers en inwoners. Daarvoor wordt in 18 projecten vanuit 4 actielijnen geïnvesteerd.

De vier actielijnen zijn:

  1. Duurzaam groeien en circulair ondernemen van midden- en kleinbedrijf.
  2. Toekomstbestendig maken arbeidsmarkt.
  3. Schaalsprong stad en land in balans.
  4. Experimenten om effecten klimaatsverandering op te vangen.

Betekenis voor Meppel

Als onderdeel van de regio Zwolle staat Meppel ook genoemd, en wel met de voorbereiding van de realisatie van een circulair havengebied Meppel.

Dit kent de volgende onderdelen:

  • Uitbreiding van de aanwezige circulaire economie in de haven van Meppel.
  • Naast natte terreinen worden in Meppel ook droge, niet haven gebonden bedrijventerreinen duurzaam ontwikkeld;
  • Streven naar en inzet op 100% zonne-energie dakbedekking;
  • Faciliteren van vernieuwende aandrijving voor binnenvaartschepen (elektrisch, waterstof etc.);
  • In samenwerking met NICE (Noordlijk Innovatielab Circulaire Economie) en het bedrijfsleven worden vernieuwingen in de business gestimuleerd.

Naast de havenontwikkeling is voor Meppel en haar ondernemers en werknemers de toekomstbestendige arbeidsmarkt van belang. Gezamenlijk wordt ingezet op betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij worden de middelen van de regiodeal zo goed mogelijk benut. Het College van Meppel is erg verheugd over de toezegging van het Rijk, burgemeester Richard Korteland: “De toezegging is een bevestiging dat we met alle partners in de regio Zwolle goed bezig zijn. De uitvoering van de investeringsagenda is een mooie economische impuls voor Meppel.”