Veelgestelde vragen

Bijgewerkt tot en met 12 november 2021

Wat gaat er gebeuren?

Er komen maximaal 98 asielzoekers in Meppel. Zij worden gehuisvest op een boot aan de Paradijsweg, tussen de brandweerkazerne en de Kringloop LUA. De boot is op dinsdag 9 november 2021 aangemeerd. Op dit moment is het COA bezig om de boot gereed te maken voor bewoning. De boot wordt vanaf 15 november in gebruik genomen. De boot ligt er tot uiterlijk 1 april 2022.

Staat het alvast?

Ja, donderdagavond 28 oktober is het verzoek door de gemeenteraad (unaniem) aangenomen.

Wat is het COA?

Centraal Orgaan Asielzoekers, de instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het asielbeleid in Nederland.

Wie worden opgevangen op de boot?

Er worden 98 vluchtelingen opgevangen, de meesten zijn afkomstig uit Syrië en Jemen. Gelet op de locatie (boot en drukke weg) komen er geen gezinnen met kinderen, alleengaanden of echtparen kan wel. De meeste mannen zijn gehuwd en hebben vrouw en kinderen in het thuisland. Zij hopen in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen en gezinshereniging. Percentueel zijn er meer mannen in de opvang dan vrouwen, dus als ergens geen gezinnen komen is er meer kans dat het dan om mannen gaat. Vanaf een bepaald kantelpunt aan aantal mannen is het niet wenselijk om ook vrouwen op een locatie te plaatsen, tenzij de locatie daar expliciet geschikt voor is, bv. met een aparte vleugel – dat is op de boot in Meppel niet het geval

Hoe worden de inwoners van Meppel geïnformeerd?

Omwonenden hebben woensdag 27 oktober 2021 een brief ontvangen en ontvangen ook op 13 november 2021. Vanaf 15 november 2021 draagt het COA zorg voor communicatie met de omgeving. Veel informatie is te vinden op de website www.coa.nl

Waar kan ik met mijn vragen of klachten terecht?

Heeft u vragen aan het COA over de opvanglocatie in Meppel? Algemene vragen kunt u stellen via het e-mailadres meppel@coa.nl, of tijdens kantooruren telefonisch op 06 – 211 94 806. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar, u kunt er buiten kantoortijden terecht voor dringende zaken. Voor vragen aan de gemeente kunt u bellen met 14 0522 of een e-mail sturen aan postbus@meppel.nl

Wordt rekening gehouden met de zwemveiligheid van de bewoners?

Ja, een veilige leefomgeving staat voorop bij het COA. Het COA heeft om veiligheidsredenen gekozen voorlopig geen kinderen te plaatsten op de boot.

Waarom is noodopvang nodig?

Reguliere opvanglocaties zitten vol. Door de oorlog in Afghanistan en Syrie komen er meer mensen (asielzoekers) naar Nederland en die moeten wij helpen. Het speelt ook mee dat er geen huizen zijn voor de asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben, waardoor er geen doorstroming is en ze langer in een opvangcentrum blijven.

Waarom in Meppel en niet ergens anders?

Aan iedere gemeente is gevraagd om te kijken of er een locatie beschikbaar is waar circa 100 mensen geplaatst kunnen worden. Reguliere locaties waren daarvoor in Meppel niet beschikbaar. Het COA heeft Meppel verzocht of zij een boot mogen aanmeren op één van onze kades. De gemeente heeft besloten aan dat verzoek te willen voldoen, om zo bij te dragen aan deze noodsituatie.

Hoe lang blijven de asielzoekers op deze locatie.

De boot ligt er uit uiterlijk 1 april 2022, dus maximaal 4,5 maand. Dat is een harde datum. Daarna worden de bewoners ondergebracht op een andere opvanglocatie of in een huis. Dat kan overal in Nederland zijn. Waar precies, verschilt per individuele bewoner.

Kunnen de bewoners zelf eten koken op de boot?

Nee, er worden maatltijden verstrekt.

Worden de asielzoekers geregistreerd en gescreend bij aankomst in Nederland?

Ja, door de vreemdelingenpolitie en ze krijgen een corona test en zo nodig een tbc controle.

Mogen de bewoners bezoek ontvangen?

Ja, tussen 8.00 en 22.00 uur, hiervoor is een bezoekersreglement opgesteld die te vinden is op de website van het COA.

Hoe zit het met de Coronamaatregelen op de locatie?

De geldende RIVM richtlijnen moeten ook hier worden opgeviolgd. .

Kan ik helpen?

Voor vacatures of vrijwilligerswerk kijkt u op www.coa.nl

Ik heb kleding en andere goederen kan ik die ergens brengen?

Nee, kleding kan bij het leger des heils worden ingeleverd. Het COA heeft hiervoor een eigen stroom van goederen. Op de website van het COA leest u meer.

Wat als er problemen ontstaan met de bewoners?

Er is 24 uur bewaking bij de boot aanwezig en ook andere medewerkers. Wanneer het om veiligheid gaat kan de politie worden gebeld. Algemene vragen kunt u stellen via het e-mailadres meppel@coa.nl, of tijdens kantooruren telefonisch op 06 – 211 94 806. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar, u kunt er buiten kantoortijden terecht voor dringende zaken.of bij de gemeente Meppel: 140522 of postbus@meppel.nl

Hoe groot is de boot?

De boot is 98 meter lang en 5,5 meter hoog.

Wie gaat alle kosten betalen?

Alle kosten worden door het COA betaald.

Wie levert de gezondheidszorg voor de bewoners?

COA heeft een eigen medische dienst en afspraken gemaakt met het Spectrum.

Zinvolle dagbesteding? Is dat op de boot of in Meppel?

Dagbesteding vindt plaats op de boot en er wordt gebruik gemaakt van de algemene voorzieningen in Meppel. COA probeert maatwerk te leveren als het gaat om bezigheden, de behoeften zijn vaak zeer individueel.

 

 

Krijgen de mensen een uitkering van de gemeente?

Dat ligt aan de status van de persoon. Als ze een verblijfsvergunning (dit is een positieve uitslag van hun aanvraag) hebben krijgen ze wel een uitkering.  Wanneer ze een statushouder zijn (nog in procedure waar nog geen uitkomst is) krijgen ze geen uitkering.

Komen de mensen die op de boot wonen ook in Meppel wonen?

Nee dat hoeft niet, ze kunnen in heel Nederland een huis krijgen of geplaatst worden in een opvanglocatie.