Werking NL-alert

Maandagmorgen is om 7 uur 54 een Nl-alert verstuurd in verband met de brand in het recyclingsbedrijf aan de Setheweg in Meppel. Sommige inwoners hebben ons gevraagd waarom er soms wel of soms niet een bericht is ontvangen. Hieronder volgt een korte uitleg.

Meer informatie leest u op de website www.nlalert.nl

Berichten

De volgende berichten zijn verzonden:

  • Startbericht: NL-Alert 29-05-2017 07:54 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt.
  • Eindebericht: NL-Alert 29-05-2017 10:11 2e bericht. Einde NL-Alert grote brand Meppel. Windrichting veranderd, ramen en deuren kunnen weer open. Volg incident verder via Twitter (@VRDDrenthe) of RTV Drenthe.

Kaart gebied verzending startbericht                    Kaart gebied verzending eindebericht
 startbericht NL-Alert  Eindebericht NL-Alert

Wat is NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Als bij u in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie.
In deze situatie ging het om alle telefoons in het mogelijke effectgebied wat door de gedraaide windrichting overlast zou kunnen ondervinden van de rook.

NL-Alert wordt ingezet naast andere communicatiemiddelen zoals twitter, website en RTV Drenthe.

Hoe werkt NL-alert

NL-Alert werkt op basis van ‘cell broadcasting’. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal, hierdoor werkt het óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem.

Geen bericht ontvangen?

Mensen die op het moment van de NL-Alert aan het bellen of internetten waren met hun mobiele telefoon, hebben het bericht mogelijk niet ontvangen. Ook als uw telefoon even geen signaal heeft of u bevindt zich buiten het gebied dan ontvangt u het bericht niet. Dit komt doordat de berichten van NL-Alert ‘push berichten’ zijn, die net zoals een radiosignaal niet meer te ontvangen zijn zodra wordt gestopt met uitzenden. Het kan ook zijn dat u geen berichten ontvangt omdat uw telefoon niet goed is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Raadpleeg de  NL-Alert instelhulp. om te zien of uw mobiele telefoon geschikt is en hoe u het ontvangen van berichten kunt instellen.