Bestrijding eikenprocessierupsen begonnen

De gemeente laat nesten van de eikenprocessierups verwijderen door gespecialiseerde bedrijven. Dit gebeurt overdag, omdat rupsen zich dan in hun gezamenlijke nesten bevinden. Los over de boom lopende rupsen worden niet bestreden. Voor het wegpakken of wegzuigen van nesten moeten ze natuurlijk wel eerst zijn gemaakt. Op dit moment is dat op veel plaatsen nog niet het
geval.

Binnen de bebouwde wordt gereageerd op meldingen. Meldingen rond drukke plaatsen krijgen voorrang. Buiten de bebouwde kom start de verwijdering als alle nesten zijn gevormd. Hier wordt weg voor weg verwijderd. De drukste fietsroutes krijgen voorrang.

Graag zelf melden

Nesten van eikenprocessierupsen gezien? Mail postbus@meppel.nl of bel 14 0522. Voor nesten in uw tuin geldt vanzelfsprekend dat ze bereikbaar moeten zijn.

Herkennen van rups & nest

Eikenprocessierupsen zijn 2-3 cm lange grijsgroene rupsen met lange - tot 1 cm, witte afstaande haren. Dit zijn niet de brandharen; die zijn met het blote oog niet te zien. De rupsen hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart-rijen, waaraan de rupsen hun naam danken. Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen kunnen zitten. Dit nest is gemaakt van zilverachtige spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuidjes en brandharen van de rupsen. Het nest ziet eruit als een zakvormige grijze buidel van spinrag op de stam of onder een takoksel. Een enkele keer ook aan de stamvoet van een boom. Soms spinnen de rupsen blad mee in de buitenkant van het nest, waardoor het slecht opvalt. De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom graag aan de zuidkant van de bomen.

Verwijder nesten niet zelf

De minuscule brandhaartjes kunnen gemakkelijk vrijkomen en jeuk en uitslag veroorzaken. Ze kunnen ook in oog of keel terechtkomen en dan tot ernstige klachten leiden. De rups laat extra brandharen vrij als het diertje zich bedreigd voelt. Ga dus niet aan de slag met een verfbrander of een stofzuiger. Dat is vragen om problemen. De haren kunnen ook bij harde wind uit de nesten waaien. Zet op winderige dagen geen ramen open als er aangetaste eiken in de buurt staan. Hang geen was onder of vlakbij de eiken te drogen en fiets niet zonder lange mouwen en (zonne)bril door een eikenlaan.

Informatie