Afscheid raad: drie koninklijke onderscheidingen

Op donderdag 24 maart, nam de gemeente Meppel afscheid van 32 (duo)raadsleden. Drie van hen ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor de Meppeler samenleving gedurende drie raadsperiodes. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Richard Korteland.

De decorandi zijn Dhr. Venema, Mw. Wolvekamp-Bloemert en Dhr. Perquin. Zij werden donderdagmiddag 24 maart feestelijk onthaald op het stadhuis in Meppel. Ook werd stilgestaan bij de inzet van de andere 28 raadsleden die afzwaaien.

Dhr. Venema is niet alleen het oudste, maar ook het langstzittende raadslid. Zijn no-nonsens houding en oog voor details zijn kenmerkend voor zijn rol als volksvertegenwoordiger. Mevrouw Wolvekamp-Bloemert heeft er altijd zorg voor gedragen dat iedereen tot hun recht kan komen en mee kan doen in de samenleving. Dhr. Perquin tot slot zette in op mobiliteit en woningbouw om de gemeente economisch toekomstbestendig te houden.

Decorandus: De heer F. Venema (1939 – 82 jaar)FV

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Venema groeide op in deze gemeente en ging in Meppel naar school. Hij is al 60 jaar lid van de muziekvereniging Euphonia, lid van blaaskapel de dauwtrappers en lid van de werkgroep beeldbank historische vereniging Nijeveen. Hij zet zich al een hele lange tijd in voor de plaatselijke politiek.

Oog voor de hele gemeente

Zijn politieke loopbaan startte in het dorp Nijeveen. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 werd hij lid van de politieke partij Sterk Meppel. Vervolgens heeft hij maar liefst 6 termijnen deelgenomen. Daarmee is hij niet alleen het oudste raadslid, maar ook het langstzittende. Hij kende alle ins en outs van het dorp Nijeveen al, maar heeft ook altijd oog gehad voor zaken in de rest van gemeente. Zo attendeerde hij het vorige college op het ontbreken van de trappen in de Meppeler kademuren. Zijn inzet voor een veilige Dorpsstraat en de bereikbaarheid van Meppel vanuit het buitengebied en Nijeveen is niet te missen.

Zichtbaar

Volgens dhr. Venema hoort een raadslid zichtbaar te zijn: “Dat is niet regelmatig met je naam in de krant staan, maar juist werken achter de schermen. Vragen, klachten en verzoeken doorgeven aan mensen van de gemeente.” Toch is hij niet alleen maar achter de schermen aan het werk. Hij is ook niet te beroerd om zo nu en dan even de prikstok ter hand te nemen om zwerfafval op te ruimen. Als volksvertegenwoordiger is hij zich ervan bewust dat het op straat gebeurt. “Luisteren, adviseren, vragen brengen bij de instanties waar ze horen: mensen rekenen op je. Ik vind het vanzelfsprekend dat een raadslid helpt.”

Smaken verschillen

Voor dhr. Venema is het belangrijk dat het leven in een dorp, in de gemeente, altijd door kan gaan: “Politieke strijd mag er niet toe leiden dat je samen geen besluiten meer kunt nemen. Raadsleden moeten ervoor waken niet alles muurvast te zetten door de vele visies, waardoor je later maar moeilijk een andere richting op kunt.”

Er mogen dus verschillen van opvatting zijn. “In dat bewustzijn ben je raadslid: smaken verschillen. Na een raadsvergadering met veel discussie, moet je gewoon weer met elkaar gezellig in gesprek kunnen gaan.”

Tijd en plezier

Plezier is altijd een belangrijke factor geweest om dit werk te doen, maar het kost wel veel tijd. “Je zet je in voor de hele gemeenschap. Je zult je altijd in zaken moeten verdiepen, met veel mensen praten, er de tijd voor nemen! Je moet telkens weer ter plaatse gaan kijken en met mensen praten. En als raadslid maak je keuzes. Daar is niet iedereen altijd even blij mee.”

Deze lijst van activiteiten is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om dhr. Venema, bij Koninklijk Besluit van 2 december 2021 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus: mevr. Wolvekamp-Bloemert (1985 – 36 jaar)   SW

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wolvekamp is van 2010 tot vandaag, 24 maart 2022, raadslid geweest voor de politieke partij CDA in de gemeente Meppel. Zij is in deze periode fractievoorzitter geweest voor haar partij, lid en voorzitter van de werkgeverscommissie en voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van burgemeester Korteland van Meppel. Ze woont sinds haar geboorte in Meppel en heeft altijd dichtbij de mensen in haar eigen stad gestaan. Op school deed ze al graag mee aan de Lagerhuisdebatten.

Perspectief

In de gemeenteraad – en ook daarbuiten –vindt mevrouw Wolvekamp het belangrijk dat mensen tot hun recht kunnen komen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen die ruimte moeten krijgen om zich te ontwikkelen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor ondernemers met goede ideeën en voor ouderen. Als raadslid heeft ze zich daar altijd voor ingezet. Daarbij ging ze pittige discussies niet uit de weg. “Ik geef mensen graag een perspectief. Zo werken we echt samen aan het bereikbaar houden van onderwijs, zorg, wonen en werken voor iedereen.”

Kracht van de samenleving

De gemeente kan volgens mevrouw Wolvenkamp veel meer profiteren van de kracht van de samenleving. “Help inwoners vooruit. Omarm mensen die zorgen voor verbinding in de buurt. Benut het talent en de kennis van inwoners. En sta als gemeente midden in de waardevolle relaties tussen mensen en instellingen.

De rol van de raad

Niet wachten tot de overheid het komt brengen, maar de krachten bundelen is haar credo: “De gemeenteraad kan helpen om een ingang te vinden, om traagheid te bestrijden, te helpen met het verwoorden en met middelen een steuntje in de rug geven. Met de raad valt er veel te bereiken. Het raadswerk vraagt goede communicatie, uitleggen, aansluiting zoeken, voortdurend nagaan of je niemand mist.”

Een goede raad

En tot slot geeft mevrouw nog een goede raad: “Ga niet alleen voor het grote en meeslepende. Heb plezier, spreek elkaar aan in het kleine. Het hoeft allemaal niet massaal of zwaar georganiseerd te zijn. Je krijgt veel energie van de bezoeken aan organisaties en individuele mensen, professioneel en vrijwillig de ruggengraat van de Meppeler samenleving.”

Mevrouw Wolvekamp was altijd bij alle vergaderingen aanwezig en dat was naast haar baan en zorg voor haar gezin niet altijd eenvoudig. Het was in haar geval dan ook een kwestie van op de minuut plannen.

Deze lijst van activiteiten is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om, mevrouw Wolvekamp-Bloemert, bij Koninklijk Besluit van 2 december 2021 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandus: De heer Perquin (1967 – 54 jaar) FP

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Perquin zet zich sinds lange tijd in voor de Meppeler politiek en is verbonden aan de politieke partij VVD.

Hij is sinds 2010 in drie periodes gemeenteraadslid van de gemeente Meppel geweest, waarvan de laatste periode fractievoorzitter. Bovendien was hij voorzitter van de werkgeverscommissie en voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester, tevens diens herbenoeming. Ook is dhr. Perquin waarnemend voorzitter geweest van de raad. Daarvoor is hij de afgelopen periode slechts eenmaal ingevlogen. “Dat was een mooi moment. Je verwacht immers niet dat dit gebeurt, want je denkt dat je goed gedekt bent met een voorzitter en een vicevoorzitter.”  

Kenmerkend

In de drie raadsperiodes heeft dhr. Perquin veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Altijd met zijn kenmerkende, gepaste ironie. Zijn authentieke karakter bracht diversiteit in de raad van Meppel. Hij is een nuchter persoonlijkheid, die de zaken bekijkt zoals ze zijn en zich erover uitspreekt als dat nodig is. Die passie had hij van huis uit: “Niet met meel in de mond praten” was zijn devies. Hij durfde problemen te benoemen en was wars van ‘inhoudsloze oneliners’.

Zuinig en verantwoord

De overheid moet volgens dhr. Perquin zuinig zijn en verantwoord omgaan met het geld dat van inwoners wordt gevraagd. “Je moet je afvragen: is dit een taak voor de gemeente? Geven we voldoende ruimte aan particulier initiatief? Dat helder uitleggen is - ook in Meppel - nooit gemakkelijk. Want wat zijn kerntaken voor een gemeente? Wat is echt nodig?”

Basis voor aantrekkelijkheid

Mobiliteit is voor dhr. Perquin belangrijk: “Het is wezenlijk voor de versterking van onze binnenstad. Juist daar ontwikkelt de economie zich. Daar ligt de basis voor onze aantrekkelijkheid, voor de vestiging van bedrijven, voor het verwelkomen van nieuwe inwoners.” De kwaliteit van de stad is zijn grootste algemeen belang: “Om Meppel aantrekkelijk te houden moeten we investeren. Anders loopt de kwaliteit van de stad terug. We moeten met ondernemers meedenken en problemen samen aanpakken.” Dhr. Perquin heeft zich daarom met alle partijen bijzonder ingezet voor de binnenstad, met name voor de Groenmarkt en het Prinsenplein. Ook voor de Nieuwveense landen konden rekenen op zijn inspanning, want naast toeristen, winkelenden en werkenden, helpt woningbouw Meppelers vooruit.

Dromen en eigenwijs zijn

Elkaars overtuiging kennen, met anderen helder beleid maken voor Meppel, dat heeft dhr. Perquin twaalf jaar lang voldoening gegeven. “Dan laten we zien dat we zelfkennis hebben, dat we elkaar respecteren, dat we pragmatisch kunnen zijn. En natuurlijk eigenwijs! Want de Meppeler wil ook kunnen dromen. Dat kan ook prima, want ons economisch en maatschappelijk fundament blijft heel stevig!"

Deze lijst van activiteiten is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om meneer Perquin, bij Koninklijk Besluit van 10 januari 2022 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.