Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke clientondersteuning

Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

"Wethouder Ten Hulscher: "De gemeente waardeert de inzet van de werkgroep OCO enorm en is blij met het gezamenlijke resultaat. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is integraal verwerkt in de notitie. Het samen ontwikkelen van beleid is alle deelnemers prima bevallen. Het geeft naast korte ontwikkelingslijnen, vertrouwen en een goed gevoel bij het gezamenlijke resultaat”.

Een resultaat dat voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2019 gaat leiden tot een breed netwerk van organisaties in de Meppeler samenleving. Inmiddels is de notitie met de visie en het implementatieplan ter kennisname aan de raad aangeboden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner geeft gratis advies aan alle inwoners die een zorgvraag hebben. De cliëntondersteuner is er voor de inwoner en geeft bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar inwoners zelf niet uitkomen. De cliëntondersteuner kan helpen bij het maken van keuzes en het bedenken van oplossingen. De cliëntondersteuner gaat bijvoorbeeld mee naar gesprekken met de Wmo-consulent en bereidt samen met de cliënt het gesprek voor. Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn, maar kan ook periodiek nodig zijn gedurende enige of langere tijd. De cliëntondersteuner helpt inwoners om zo veel mogelijk zelf de regie te houden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

De regering koos ervoor om onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners, van alle leeftijden en over alle levensdomeinen, in één wet te regelen: de nieuwe Wmo. De cliëntondersteuning voor Jeugd (en gezin) is dus ook in de Wmo 2015 geregeld en niet in de Jeugdwet.

Koplopergemeente

In 2017 is Meppel voor het thema onafhankelijke cliëntondersteuning 2019 – 2022 een van de 14 zogenoemde Koploper gemeenten geworden. Binnen het VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Koploperproject Cliëntondersteuning werken de Koplopergemeenten aan het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Als koploper geven zij een impuls aan cliëntondersteuning in hun regio. Door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is in 2018 extra financiële ondersteuning voor de Koplopergemeenten beschikbaar gesteld.

 

logo adviesraad

Werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning - Adviesraad Sociaal Domein

Om onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Meppel goed te regelen, is sinds  maart 2018 een beleidsadviseur van de afdeling Beleid & Regie met dit thema aan de slag geweest. De beleidsadviseur heeft in nauwe samenwerking met vier leden van de Adviesraad Sociaal Domein, de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) een mooi resultaat bereikt én daarbij is een aanzet gegeven om te komen tot een breed netwerk.

Om hun werkzaamheden goed uit te voeren, hebben de werkgroepleden afgelopen maanden verschillende landelijke en regionale bijeenkomsten bezocht. Hier hebben ze veel kennis opgedaan en gedeeld over het goed kunnen uitvoeren van onafhankelijke cliëntondersteuning. Omdat de notitie nu klaar is, stopt de intensieve samenwerking met de gemeente Meppel op dit gebied. Wel blijft de werkgroep OCO de voortgang van het implementatieplan, om te komen tot een breed netwerk, volgen.

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel heeft goede hoop op een goede uitwerking van het implementatie / werkplan, mede vanwege de extra subsidie die is ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.