Aankondiging veiligheidsmonitor: Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

Geef uw mening

Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente Meppel zijn 1381 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname!

Veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Deel uw ervaringen via de veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken!

Start onderzoek

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 11 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.