16 april klankbordgroep Noordpoort

Dinsdagavond 16 april 2019 om 19.30 uur wordt de Klankbordgroep Noordpoort weer bijgepraat over de vorderingen in dit gebied. Belangstellenden zijn van harte welkom om daarbij aan te sluiten.
De bijeenkomst vindt plaats in De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a.

De Klankbordgroep Noordpoort bestaat uit bewoners uit het gebied en leden van de Wijkplatforms Haveltermade en Nieuwveense Landen. De klankbordgroep bespreekt met de gemeente Meppel de relevante ontwikkelingen rond het Transformatiegebied Noordpoort. Het gebied Noordpoort, grofweg gelegen tussen de watertoren en het politiebureau, zal de komende jaren transformeren naar een gemengd gebied met lichte bedrijvigheid, bijzonder wonen, recreatie en groen. Hiervoor maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan, worden afspraken met partijen in het gebied gemaakt en het gebied meer in beeld gebracht.

Lees meer over Noordpoort