13 april Jeugdappel en bevrijdingsdag Meppel

Zaterdag 13 april, bevrijdingsdag van Meppel, wordt om 9.00 uur in het Rosarium van het Wilhelminapark het jaarlijks Jeugdappel gehouden.

Burgemeester Korteland houdt een toespraak ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Meppel op 13 april 1945.

Leerlingen van de Het Kompas en Sprinkels lezen een zelfgekozen gedicht. Zij leggen daarna samen met de burgemeester kransen bij het monument ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen en bij het monument voor de Canadese bevrijders.

Vertegenwoordigers van 43 Brigade Verkenningseskadron, gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte, zijn aanwezig. Ook Christelijke Muziekvereniging De Bazuin en Scouting Meppel werken mee.

U bent van harte welkom bij het Jeugdappel.

MONUMENT