Vragen en antwoorden startbijeenkomst taskforce Corona

Reactie en anntwoorden op gestelde vragen gesteld tijdens de startbijeenkomst taskforce Corona 16 december 2020

1. Ik hoor: partijen aan tafel krijgen: als gezamenlijke kerken in Meppel hebben we vanaf het begin van deze crisis onze hulp al aangeboden - vanuit de burgelijke gemeente wordt hier eigenlijk niet op in gegaan.

 • Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren wordt van harte uitgenodigd. Een mailtje naar postbus@meppel.nl is voldoende. Dan nemen wij contact met u op.

2. Is het eerste filmpje nog ergens terug te vinden ? Ik heb alleen de tweede helft gezien ... bedankt

 • Op meppel.nl/samentegencorona zullen we informatie delen en een link opnemen naar alle filmpjes

3. Goed initiatief: www.nietalleen.nl. Verschillende kerken en organisaties uit Meppel zijn hierbij aangesloten. Vanhieruit ook de landelijke hashtag: #eenkleingebaar, in samenwerking met o.a. de overheid

4. Wat betekent de Corona-crisis voor het ziekenhuis in Meppel qua belasting (opnames IC uit heel NL of iets dergelijks). Kans op uitval in toekomst/ziekteverzuim/personeel nodig? Zijn er in Meppel ook initiatieven om in Isala tijdelijk mensen in te zetten uit andere branches waar nu even geen werk is (volgens mij was dit in Breda geloof ik wel het geval) en ""kan dat zo maar c.q. gemakkelijk""? Is er mogelijkheid om eventueel a.d.h.v. tijdelijke inzet ook omscholing te stimuleren samen met organisaties als bijvoorbeeld Isala?

 • Er is regelmatig contact tussen het werkgeversservicepunt in de gemeente Meppel en Isala. De vraag over de actuele situatie in het ziekenhuis is voorgelegd aan de medewerker van hun personeelsafdeling en worden beantwoord:
 • "Bij Isala te Meppel zijn geen IC bedden voor Covid beschikbaar. Doelstelling is Meppel zo veel mogelijk coronavrij te houden.Isala Zwolle heeft naast IC-bedden voor Covid-patienten altijd gewone IC-bedden beschikbaar. Isala moet als traumacentrum ruimte vrij kunnen houden. Deze acute zorg gaat altijd door. In Meppel kan Isala door goede maatregelen te treffen, de uitval van personeel laag houden. En zijn de besmettingen relatief laag. In Zwolle lukt dit ook nog steeds goed. Uiteraard is er door de coronacrisis wel behoefte aan extra personele bezetting. Er wordt op en afgeschaald middels Iflex van Isala waar een flexpool van BIG verpleegkundigen in zitten. Ook wordt bijgesprongen vanuit de afdelingen OK en anesthesie en worden verpleegkundigen als buddy ingezet van de ic verpleegkundigen om deze in hun werk te ondersteunen. Voor nu is de bezetting op orde. De zorg is dusdanig complex dat er alleen gediplomeerde mensen kunnen worden ingezet, De opleidingen zijn te lang om snel (om)geschoold te kunnen worden. Als er extra drukte komt wordt dit alleen opgevuld middels gediplomeerd personeel of uit de pool van Iflex. Eventueel aangevuld met mensen die een gastheer/gastvrouw rol kunnen vervullen, waarvoor geen specifieke opleiding is vereist. Is dat nodig, dan zal daar t.z.t. voor worden geworven."

5. De gemeente Meppel afficheert zich al jaren als Drukkersstad. Dit industrieel – en cultureel erfgoed wordt in stand gehouden door het enige museum in Meppel – het Drukkerijmuseum. Als het museum omvalt verdwijnt dit erfgoed voorgoed. Ook de 35 oudere vrijwilligers zullen naar een – deels – andere daginvulling moeten zoeken  Er is voor Meppel 250.000 euro beschikbaar voor noodlijdende cultuur. Welke criteria hanteert de gemeente bij de verdeling van deze gelden voor de cultuur aanwenden? En  welke steun  kan het Drukkerijmuseum van de gemeente verwachten? Want het zou mooi zijn als het museum in haar permanente evenement haar 10.00 bezoekers per jaar kan blijven ontvangen.

 • Op zeer korte termijn (naar alle waarschijnlijkheid eind januari 2021) wordt een besluit genomen over de criteria voor verdeling van de middelen.

6. We horen dat de voedselbanken te kampen hebben met een stagnerende aanvoer van waren terwijl de hulpvraag stijgt. Ondersteund de gemeente Meppel de voedselbank ZW Drenthe of loopt alles nog naar behoren en kunnen alle hulpvragen worden gehonoreerd.

 • We hebben contact met de voedselbank. Tot nu toe is stagnerende aanvoer geen probleem in Meppel.

7.  Volgende keer zou ik graag zien dat we het over eenzaamheid hebben, want dat is een heel groot probleem.

 • Eenzaamheid is inderdaad een groot probleem. Dit is daarom ook een van de belangrijke thema's waar we ons op richten.

8. Worden er nog mondkapjes beschikbaar gesteld met name de minima heeft moeite om voldoend aan te kunnen schaffen, gisteren deze vraag ook gesteld op de landelijke facebook groep 'voor de minima' binnen 24 uur meer dan 500 reacties. Via de webwinkels kunnen goedkoop mondkapjes worden aangeschaft (50 stuks voor 2,- ) maar de verzendkosten maken het dan weer duur. Zou dit een taak voor de gemeente kunnen zijn om goedkoop mondkapjes aan te bieden.

 • Mondkapjes zijn af te halen bij De MensA, de bibliotheek Meppel en de wijkpunten van Welzijn MensenWerk: in Nijeveen De Schalle en in Meppel De Poele, De Plataan, De KoeBerg en De Beemd.

9. Als het gaat om eenzaamheid dan hebben we als kerken vaker de mogelijkheid om achter de voordeur te kunnen komen. Onze netwerken zijn ook groot. 

 • Dat klopt, naast kerken zijn er meer partijen die achter de voordeur komen en signaleren hoe het met iemand gaat. We zoeken verbinding met die partijen om tijdig te kunnen signaleren als het niet goed dreigt te gaan.

10. Ik mis vanuit de burgelijke gemeente wel concrete aandacht en stimulering van het omzien naar elkaar. Alleen benoemen is van beperkte invloed. Kan de gemeente Meppel meer initiatieven bedenken om persoonlijke aandacht te stimuleren?

 • Aandacht voor elkaar is altijd belangrijk maar in deze tijd misschien nog noodzakelijker. Die initiatieven moeten we samen bedenken en uitvoeren.

11. Wat doet de gemeente om de meppelaars te activeren om mensen die het lastig hebben te helpen?

 • De gemeente krijgt veel aanbiedingen van inwoners en instanties, die hulp willen bieden. Op dit moment is er zeker geen noodzaak Meppelers te activeren om elkaar te helpen. Hulpvragers worden door de gemeente verwezen naar de bestaande initiatieven. Wel wordt door de gemeente opgeroepen, via de website persberichten of videoboodschappen, naar elkaar om te kijken en te ondersteunen als dat mogelijk is.