Samen tegen corona

Hoe ervaar je de corona-periode? Waar loop je tegenaan? Welke suggesties en ideeën heb je? Op welke vragen wil je een antwoord? Woensdag 16 december heeft de startbijeenkomst taskforce Corona plaatsgevonden.

Corona heeft een grote invloed op ons dagelijks leven: gezondheid, zorg, werk, welzijn. Maar ook invloed op onszelf: angst voor het virus, vertraging in studie, minder stages en contacten. De gemeente wil, aanvullend op de landelijke ondersteuning, bijdragen aan het dempen of verlichten van de negatieve effecten en daarmee erger voorkomen.

Praat mee: welk corona-effecten ziet u?

De komende periode organiseren we daarom een serie gesprekken met maatschappelijke organisaties over verschillende thema’s. Om onze beelden uit te wisselen en te verkennen hoe we de positieve effecten kunnen versterken en de negatieve kunnen beperken. Ook inwoners kunnen deelnemen.

Eerste stap

We zijn gestart met een digitale bijeenkomst op woensdag 16 december 2020. Om mee te praten. Om te zien wat er leeft en speelt in Meppel. Maar vooral om wat we er samen aan gaan doen!De online bijeenkomst was een eerste stap in het verbinden tussen actieve organisaties en initiatiefnemers, enthousiastelingen, gemeente en andere betrokkenen. 

Bekijk de videoberichten en de opname van de bijeenkomst terug via onderstaande linkjes (opent op youtube):

Lees ook het antwoord op gestelde vragen tijdens de bijeenkomst.

Doe mee met het vervolg

Om als gemeenschap sterker uit de crisis te komen willen we dit verder oppakken met de samenleving. We starten in 2021 met een kerngroep die de coördinatie heeft. Daarnaast gaan we werken met aanpakgroepen. De samenstelling is afhankelijk van het onderwerp. Betrokkenen rondom het thema worden uitgenodigd maar iedereen die iets kan, ideeën heeft en wil bijdragen is van harte welkom. Aanmelden kan via postbus@meppel.nl

Lees ook over coronahulp-initiatieven in Meppel >>