Vermogenstoets Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers uitgesteld tot 1 april 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo - is een van de maatregelen van de rijksoverheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die staan  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen, in het gezin, door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Er kan ook een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Zowel de aanvullende uitkering voor levensonderhoud als de lening voor bedrijfskapitaal zijn verlengd tot 1 juli 2021.

Nog geen vermogenstoets!

Een eerder aangekondigde beperkte vermogenstoets gaat 1 april 2021 in. Over die toets op beschikbare geldmiddelen volgt begin 2021 informatie. n Voor zelfstandig ondernemers die een aanvraag willen indienen staan aangepaste aanvraagformulieren en voorwaarden op meppel.nl/tijdelijkeregelingondernemers