Urgentiefonds voor Meppelers met acute geldzorgen

Het Leenfonds van de Arme kant van Meppel stelt een urgentiefonds beschikbaar om mensen te helpen die (tijdelijk) geen of weinig geld hebben om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Aanvragen

Een aanvraag voor het urgentiefonds verloopt altijd via professionals van Welzijn MensenWerk, de gemeente Meppel, het Sociaal Team of vrijwilligers van Schuldhulpverlening Meppel, zoals Humanitas of Schuldhulpmaatje. Deze hulpverleners zetten de aanvraag uit bij het Leenfonds van de Arme kant van Meppel.

Taskforce corona

Het urgentiefonds wordt mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de taskforce corona van de gemeente Meppel. Daarin werken gemeente en partners in het onderwijs, bedrijfsleven, zorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties samen om de negatieve effecten van corona zoveel mogelijk tegen te gaan.