Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo - is een van de maatregelen van de rijksoverheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen, in het gezin, door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en de beschikbare geldmiddelen in het gezin in totaal minder zijn dan € 46.520.

Er kan ook een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Zowel de aanvullende uitkering voor levensonderhoud als de lening voor bedrijfskapitaal zijn verlengd tot 1 juli 2021.

Voor zelfstandig ondernemers die een aanvraag willen indienen staan vanaf 1 oktober aangepaste aanvraagformulieren en voorwaarden op meppel.nl/tijdelijkeregelingondernemers