Ondernemers en gevolgen Corona

Informatie en lokale regelingen voor ondernemers die gevolgen ervaren door Corona

Inkomensondersteuning

Voor organisaties met subsidie gelden aanvullende uitgangspunten. Lees meer>>

Ondersteuning ondernemers via loket Ik ben Drents Ondernemer

Drentse ondernemers en ZZP'ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis kunnen voor ondersteuning terecht bij Het Drentse loket voor ondernemers, gefinancierd door de provincie Drenthe.

Drentse ondernemers en ZZP’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis kunnen naast de landelijke en gemeentelijke regelingen een beroep doen op de adviseurs van Ik Ben Drents Ondernemer. Zij kijken juist nu samen met de ondernemer waar kansen liggen voor het bedrijf of hoe kosten bespaard kunnen worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van vouchers bij behoefte aan subsidie of een spoeddigitaliseringstraject gestart worden om de online zichtbaarheid van een onderneming te vergroten.

Arbeidsmarkt regio Zwolle

Gemeente Meppel is een van de deelnemende gemeenten binnen de regio Zwolle. Van hieruit is “Regio Zwolle Brigade” opgericht met onder andere het Meldpunt onder- en overbezetting. Meer informatie vindt u op “Samen uit de crisis regio Zwolle” Binnen de regio Zwolle is een Ontwikkelfonds Regio Zwolle voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Van hieruit wordt aan werkgevers en zelfstandigen cofinanciering verstrekt voor om-, her- en bijscholing.

Hulp bij geldzorgen

De coronacrisis brengt veel ondernemers in de problemen. De gemeente Meppel heeft voor de ondersteuning bij geldzaken en/of schulden zelf haar eigen professionals maar maakt ook gebruik van andere diensten partners. Wij kunnen voor u hulp in gelzzorgen inschakelen.

Ondernemersklankbord

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Wij ondersteunen ondernemers gratis in deze uitdagende tijd, met advies en een luisterend oor. Ondernemersklankbord.nl

Meldpunt logistiek

Port of Zwolle heeft een meldpunt logistiek. Dit Logistiek en Transport Meldpunt heeft als doel vraag en aanbod naar personeel en middelen bij elkaar te brengen.

Online zaken doen

Topcentrum E-commerce helpt ondernemers die beperkt of nog helemaal niet online actief zijn. Bedrijven die graag hulp willen bij het opstarten van het online zaken doen, kunnen contact opnemen met Topcentrum E-commerce.

Contact en meer informatie

  • Onze accountmanagers ondersteunen u graag waar nodig met raad en daad:

  • Verschenen nieuwsberichten gemeente en regio
  • Corona maatregelen rijksoverheid: rijksoverheid.nl/coronavirus
  • RIVM (telefoon 0800 13 51 tussen 8.00 en 22.00 uur): voor actuele gezondheidsinformatie, wat te doen bij klachten en hoe besmetting te voorkomen
  • Voor informatie over de gezondheidssituatie in Drenthe: kijk op ggddrenthe.nl.
  • Veiligheidsregio Drenthe: voor informatie en maatregelen die we als Drentse gemeenten gezamenlijk treffen