Nieuwe noodverordening per 1 juli 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 1 juli 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

  • 1,5 meter afstandsnorm;
  • vervoer;
  • samenkomsten;
  • verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen;
  • onderwijsinstellingen in het mbo, ho en wo;
  • sluiten van locaties;
  • beëindigen of beperken van vervoer;
  • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.

Virus onder controle houden

De Nederlandse corona‚Äźaanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Lees de volledige tekst van de noodverordening of download de noodverordening als PDF.